Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Tadeusz
Nazwisko: Baczyński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 07-02-1952
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Wiesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Janusz Baczyński w dn. 19.05.1982 został zarejestrowany pod nr 71490 przez Wydz. III Departamentu I MSW w kategorii Zabezpieczenie Operacyjne (ZO). Brak możliwości ustalenia powodu zarejestrowania. Rejestrację wycofano 22.09.1983. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
W dniu 2.12.1985 zarejestrowany pod numerem 43856 przez Wydział II SUSW w Warszawie jako kandydat na tajnego współpracownika (kTW). Wytypowany na kandydata z racji pracy w spółce „METALEXFRANCE” i wynikających z niej częstych kontaktów z cudzoziemcami i wyjazdów za granicę. Podczas rozmowy werbunkowej stanowczo odmówił współpracy, motywując to niechęcią do SB. Zaznaczył przy tym, że o spotkaniach z funkcjonariuszem SB informował członków rodziny. Materiały 24.10.1986 złożono do archiwum pod sygn. 18325/I-k. IPN BU 00328/1389 (18325/I-k), IPN BU 001134/2321 (18325/1) mikrofilm.
.