Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt Józef
Nazwisko: Joniec
Miejsce urodzenia: Nowy Sącz
Data urodzenia: 24-03-1916
Imię ojca: Józef
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne/ Akta kontrolno-śledcze/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Akta dot. organizacji "Odwet Górski" dowodzonej przez Zbigniewa Makusz-Woronicza ps. „Montana”. Zygmunt Joniec ps. "Zyg" był rozpracowywany przez Wydz. Śledczy WUBP w Krakowie z powodu przynależności do tej organizacji. Skazany wyrokiem WSR w Krakowie z dn. 14.03.1953 na dożywocie. Zwolniony po amnestii w dn. 13.06.1956. Akta zawierają materiały sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej, KE oraz zastrzeżenie wyjazdów do KK. Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna została założona 16.03.1956 przez Powiatową Delegaturę do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Limanowej. Zakończona i złożona w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie 06.01.1966 pod sygn. 5837/R. Zastrzeżenie wyjazdów do KK wniesione przez KPMO RSB w Limanowej na okres od 01.08.1963 do 01.08.1965 z powodu wcześniejszej działalności w AK oraz w „Odwecie Górskim”. W okresie od 30.11.1970 do 15.11.1974 rozpracowywany przez KPMO RSB w Limanowej w ramach KE. IPN Kr 07/3373 t. 1-17 (3590/III)
Akta sądowe Akta sprawy WSR w Krakowie dot. Z. Jońca. Został skazany wyrokiem WSR w Krakowie z dn. 14.03.1953 na karę dożywotniego więzienia. Na skutek rewizji Najwyższy Sąd Wojskowy postanowieniem z 31.12.1953 zmniejszył Z. Jońcowi karę do 15 lat więzienia. Zwolniony na podstawie amnestii 13.06.1956. IPN Kr 110/4958 t. 1-4 (Sr 58/53)
Akta penitencjarne Z. Joniec przybył do CWK w Rawiczu 11.07.1953 z więzienia Montelupich w Krakowie. Został przeniesiony 02.12.1953 do CWK we Wronkach. IPN Po 3/39
Akta penitencjarne Z. Joniec przybył do CWK we Wronkach z CWK w Rawiczu w grudniu 1953. Do więzienia w Barczewie został przeniesiony 28.10.1955. IPN Po 3/64
Akta internowanego Akta internowanego Zygmunta Jońca. Został internowany 13.12.1981 decyzją nr 104/81 KWMO w Nowym Sączu i osadzony w Areszcie Śledczym w Rzeszowie Załężu. Z internowania zwolniony 30.12.1981 decyzją 6/81 KWMO w Nowym Sączu. IPN Rz 52/99
Sprawa Obiektowa [SO] Zygmunt Joniec ps. "Zyg" występuje w materiałach SO „Akademia”. Ujawnił się 10.10.1945 jako oficer AK w stopniu kapitana. W ramach SO "Akademia" rozpracowywano osoby związane z AK na terenie woj. krakowskiego. Sygn. IPN Kr 075/18, (29/OB)
Akta administracyjne Charakterystyka nr 127 KWMO w Krakowie dotycząca organizacji „Odwet Górski” pod dowództwem Zbigniewa Makusz-Woronicza ps. „Montana”. Kwestionariusz osobowy członka „Odwetu Górskiego” Zygmunta Jońca. Pełnił funkcję wywiadowcy. Zajmował się także werbunkiem do organizacji byłych członków AK, NSZ i PSL. W organizacji „Odwet Górski” był od lipca 1951 do 25.04.1952, kiedy został aresztowany. Wyrokiem WSR w Krakowie z 14.03.1953 skazany na karę dożywotniego więzienia. IPN Kr 074/127 (128/X)
.