Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jacek
Nazwisko: Chlebny
Miejsce urodzenia: Krosno
Data urodzenia: 02-05-1959
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny 13-07-1994
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny 18-02-2022
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ld 533/96301 (EALD 096301); karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Łd 214/12 zarządzenie z dnia 19.10.2012 r. dotyczące Jacka Chlebnego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.