Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Henryk
Nazwisko: Orłoś
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 26-12-1935
Imię ojca: Kenryk
Imię matki: Seweryna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Orłoś w dn. 25.02.1970 został zarejestrowany pod nr. 5139 przez Wydz. III KSMO w Warszawie do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Orzeł". Inwigilowany przez SB z powodu kontaktów "z osobami zam.[mieszkałymi] w Berlina Zach., przekazywanie do NRF bliżej nieznanych wydawnictw", W dn. 8.04.1974 zmieniono kategorię rejestracji na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Orzeł". W roku 1978 materiały sprawy przekazano do prowadzenia do Wydz. III-1 KSMO. Wówczas był rozpracowywany także z powodu współpracy z "Paryską Kulturą" oraz "negatywnej inicjatywy politycznej wobec władz państwowo-politycznych" i "działalności antypaństwowej naruszającej porządek prawno-polityczny". W dn. 25.05.1984 sprawę ponownie przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny. Inwigilację Kazimierza Orłosia zakończono w styczniu 1990 roku, a zgromadzone materiały zniszczono komisyjne bez archiwizacji "z uwagi na nieprzydatność do celów operacyjnych". Materiały zniszczono 09.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kazimierz Orłoś występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Brand" (nr rejestr. 24148) dot. Kazimierza Brandysa "literata, reprezentującego w swojej twórczości antysocjalistyczne postawy", który w latach 1977-1980 był członkiem redakcji drugoobiegowego czasopisma "Zapis". Sprawę od 1976 roku prowadził Wydział IV Departamentu III MSW. Rozpracowanie zakończono w 1982 roku, a materiały złożono do archiwum pod. sygn. 53308/II. IPN BU 0222/336 t. 1 (53308/II).
Figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) nr 5171 o krypt. "Ławnik" dotyczącej Wiktora Woroszylskiego. Materiały sprawy zarchiwizowano pod sygn. 55468/II IPN BU 0248/73 t. 1 (55468/II).
Występuje w tomie 16 obszernych akt Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Watra" nr rejestr. 31426 dotyczącej Jacka Kuronia. Sprawę od 1974 roku prowadziło MSW w Warszawie. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 50986/II. IPN BU 0204/1417 t. 16 (50986/II/16).
Kazimierz Orłoś występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim "Bosak 85" (nr rejestr. 92727) prowadzonej w latach 1985-1988, dotyczącej radcy polityczno-prasowego Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie. Materiały sprawy zarchiwizowano pod sygn. 47266/II. IPN BU 0204/183 t. 2 (47266/II/2).
Kazimierz Orłoś występuje w materiałach Departamentu III MSW dotyczących osób zaangażowanych w działalność opozycyjną. W teczce znajduje się m.in: "Informacja dot. petycji opracowanej przez grupę osób o postawach opozycyjnych" z grudnia 1975, "Lista osób - sygnatariuszy >petycji 59< i >petycji 101< (...)" z dnia 04.02.1976, "Wykaz sygnatariuszy listów i petycji w sprawie zamian w konstytucji" oraz "Charakterystyki sygnatariuszy >Apelu do społeczeństwa polskiego<". IPN BU 0296/205 t. 7 (KS/4/977).
Figuruje w materiałach administracyjnych Departamentu III MSW stanowiących charakterystyki osób, które były w zainteresowaniu operacyjnym resortu spraw wewnętrznych w latach 1967-1989. IPN BU 01221/52 (218/3).
Dane osobowe Kazimierza Orłosia znajdują się na wykazie osób, którym jednostki Służby Bezpieczeństwa zastrzegły wyjazdy zagraniczne. IPN BU 0296/204 t. 15 (KS/4/967).
Akta paszportowe Kazimierza Orłosia. Na wniosek Wydz. III KSMO zastrzeżono wyjazdy do wszystkich krajów świata od 23.12.1975. Zastrzeżenie anulowano 28.04.1983. IPN BU 1535/37373 (EA 37373).
Materiały zawierające zbiory prywatnej korespondencji i fotografii rodziny Kazimierza Orłosia z Muzeum Polskiego w Rapperswilu (Szwajcaria). IPN BU 3031/100 (MPR I/1/117), IPN BU 3031/196 (MPR I/1/205), IPN BU 3031/205 (MPR I/1/214), IPN BU 3382/34 (MPR/I/2/34)
.