Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Stanisława
Nazwisko: Jabłońska
Nazwisko rodowe: Jabłońska
Miejsce urodzenia: Dąbrowica
Data urodzenia: 01-01-1939
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Alicja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowana na mocy decyzji nr 1698 z dnia 10.05.1982. Zwolniona w dniu 16.07.1982 decyzją nr 753. W uzasadnieniu internowania podano, iż "narusza obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 040/932 (IV-3751/799)
Akta internowanego W okresie 13.05.-16.07.1982 internowana w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. IPN Bi 53/32
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. podejrzenia o "namawianie młodzieży szkolnej do podjęcia strajku w dniu 13.V.1982". Materiałów o sygn. II-102054 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.