Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Jan
Nazwisko: Dobrzański
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 11-06-1923
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka kandydata na TW [kTW] Jerzy Dobrzański został zarejestrowany 24.08.1985 przez Wydz. II WUSW w Krakowie pod nr KR 31375. Byl opracowywany w charakterze kandydata na TW [kTW] z powodu szerokich kontaktów i częstych wyjazdów zagranicznych do KK. Zrezygnowano z pozyskania kandydata ze względu na brak dalszych możliwości operacyjnych. Akta zakończono i złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie 12.10.1986 pod sygn. 44200/I-k. IPN Kr 009/9942 (44200/I-k)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ akta kontrolno-śledcze Jerzy Dobrzańki był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia nr KR 3441 krypt. "Raid" prowadzonej w okresie 26.01.1963-26.08.1965. Jako uczestnik międzynarodowych rajdów samochodowych kontaktował się z obywatelami NRF. Akta zamknięto i złożono w Archiwum Wydz. "C KWMO w Krakowie 26.08.1965 pod nr 5727/R. Akta połączono z dokumentacją o charakterze kontrolno-śledczym i przesygnowano do nr 419/III. Akta Zniszczono 29.12.1989. Akt o sygn. 419/III brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.