Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Michał
Nazwisko: Pietrasiewicz
Miejsce urodzenia: Lubaczów
Data urodzenia: 26-09-1915
Imię ojca: Jakub
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Uzurpatorzy" założona na podstawie informacji od agenta o ps. „Kula” (następnie „Edward”), że Stanisław Pietrasiewicz, a także inne osoby z dawnych oddziałów podziemia niepodległościowego, tworzą nową organizację konspiracyjną. W aktach znajdują się informacje o działalności Pietrasiewicza, występującego pod pseudonimami „Orlicz” i „Ksiądz” w okresie od lipca 1945 do maja 1946. Organizował on w tym czasie na Pomorzu Gdańskim organizację niepodległościową „Semper Fidelis Victoria”. Zachowały się szczegółowe wykazy członków organizacji, a także doniesienia „Edwarda” dotyczące Pietrasiewicza i jego kontaktów. Sprawę zakończono z uwagi na aresztowania przeprowadzone przez WUBP w Gdańsku. 25.04.1948 akta złożono do archiwum Głównego Zarządu Informacji do nr ZS-3240. IPN BU 2386/15250 (ZS-3240).
Objęty śledztwem prowadzonym od 11.05 do 14.10.1946 przeciwko członkom nielegalnej organizacji "Semper Fidelis Victoria". Oskarżony aktem sporządzonym 9.01.1947 o to, że "jako komendant organizacji od sierpnia 1945 do maja 1946 na terenie woj. gdańskiego wszedłszy w porozumienie z innymi osobami usiłował przez założenie, dowodzenie i skierowanie organizacji do bezpośredniego działania mającego urzeczywistnienie zmiany ustroju państwa polskiego przy użyciu środków przemocy tj. podżegania podległych mu członków organizacji do zabójstw funkcjonariuszy UB i członków legalnie działających partii politycznych, podżegania do gromadzenia środków do walki antyrządowej i antyustrojowej w szerokich kołach społeczeństwa gdyńskiego, przy posługiwaniu się rozklejonymi w szczególnie uczęszczanym miejscu publicznym ulotkami i nielegalną prasą - pismem "Orlęta", zbieraniem i przekazywaniem za granicę informacji stanowiących tajemnicę państwową i informację wojskową, zmienić ustrój państwa polskiego". IPN Gd 013/10 (87/III), IPN Gd 0120/19-20 (87/3) mikrofilm.
Skazany wyrokiem WSR w Gdańsku z 26.02.1947 na łączną karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze i przepadek całego mienia. Na mocy ustawy o amnestii z 13.05.1947 postanowieniem tegoż sądu z 21.05.1947 karę śmierci zamieniono na karę łączną 15 lat pozbawienia wolności z utrzymaniem kar dodatkowych. Orzeczoną karę odbywał w więzieniu karno-śledczym w Gdańsku, skąd 03.03.1949 został przeniesiony do więzienia we Wronkach. Zwolniony 19.06.1956 na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 08.06.1956 o udzieleniu przerwy w odbywaniu kary. Postanowieniem Zgromadzenia Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie (Zg.Og.420/58) z 11.06.1958 wyrok WSR w Gdańsku z 21.05.1947 złagodzono na mocy ustawy o amnestii z 27.04.1956 do 10 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat i 6 miesięcy. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 24.03.1969 ww. zatarto skazanie z 26.02.1947. IPN Gd 146/17 t. 1-5.
Akta sprawy karnej Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku przeciwko członkom nielegalnej organizacji "Semper Fidelis Victoria" działającej na Wybrzeżu. Stanisław Pietrasiewicz pseud. "Orlicz" przechodzi w zeznaniach podejrzanych jako komendant okręgu ww. organizacji. IPN Gd 146/23.
Akta Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni w sprawie marynarzy powiązanych z nielegalną organizacją kierowaną przez Stanisława Pietrasiewicza „Semper Fidelis Victoria”. Wyrok w sprawie wydawano 14.02.1947, skazując pięć osób, z czego jedna otrzymała wyrok śmierci, wykonany 14.04.1947 w więzieniu w Gdańsku. Stanisław Pietrasiewicz pojawia się w materiałach jako komendant organizacji o pseudonimie „Orlicz”. IPN Gd 267/12 t. 1-2.
Akta sprawy karnej Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni dotyczącej marynarzy współpracujących z organizacją „Semper Fidelis Victoria”. Stanisław Pietrasiewicz pojawia się w zeznaniach świadków oraz akcie oskarżenia jako komendant organizacji. W czasie rozprawy, która odbyła się w dniach 6-14.02.1947, w/w występował roli świadka doprowadzonego z Więzienia Karno-Śledczego w Gdańsku. Stanisław Pietrasiewicz przesłuchiwany był również w 1990 roku w czasie procesu dotyczącego uniewinnienia skazanych w sprawie marynarzy. IPN Gd 164/75 t. 1-3.
Akta kontrolne śledztwa Wydziału Śledczego WUBP w Rzeszowie w sprawie członków organizacji podziemnej Narodowa Organizacja Wojskowa. W protokołach przesłuchań osób podejrzanych w sprawie przechodzi Stanisław Pietrasiewicz pseud. "Świtalski", "Żarski", "Orlicz", który pełnił funkcję inspektora przy Komendzie Okręgu NOW Jarosław na powiaty Lubaczów i Jarosław. IPN Rz 046/661 (1319/III).
Akta sprawy karnej Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie przeciwko członkom nielegalnej organizacji podziemnej NOW (określanej też jako NSZ) z terenu Lubaczowa. W aktach znajduje się wyciąg z zeznań aresztowanego Stanisława Pietrasiewicza pseud. "Orlicz" przesłany 21.06.1946. Stanisław Pietrasiewicz pseud. "Żarski" przechodzi w zeznaniach osób oskarżonych w sprawie jako dowódca AK powiatu lubaczowskiego i przeworskiego od czerwca 1943. Aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu we Lwowie, z którego wyszedł w lutym 1945. Po opuszczeniu więzienia przeszedł do NSZ i wyjechał "na zachód". IPN Rz 107/90 t. 1.
Akta śledztwa Wydziału Śledczego WUBP w Rzeszowie przeciwko członkom podziemnej organizacji NOW. W protokołach przesłuchań osób podejrzanych, pojawia się Stanisław Pietrasiewicz ps. "Żarski", który pełnił funkcję inspektora przy komendzie okręgu w/w organizacji na powiat Lubaczów. W czasie pobytu w więzieniu we Wronkach był on na tę okoliczność dwukrotnie przesłuchiwany. W aktach znajdują się odpisy z przesłuchań. W doniesieniu informatora o ps. "Krzak" z 15.11.1956 pojawia się informacja o opuszczeniu przez Pietrasiewicza więzienia. W doniesieniu w/w informatora z 13.09.1958 jest informacja o unikaniu przez niego kontaktów z dawnymi członkami organizacji. IPN Rz 050/18 t. 1-2 (2331/III, 8625/Śl, 14856/52/Śl).
S. Pietrasiewicz rejestrowany był jako figurant sprawy ewidencyjnej prowadzonej przez Referat ds. SB KPMO w Tarnobrzegu. Materiały włączono do sprawy nr 8625/Śl z adnotacją o gromadzeniu materiałów do ukończenia przez Pietrasiewicza 80 roku życia. W związku ze zmianą przez w/w miejsca zamieszkania zbierania informacji zaniechano. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 2331/III. IPN Rz 050/18 t. 1-2 (2331/III) oraz materiały kartoteczno-ewidencyjne.
Rejestrowany jako figurant Sprawy Operacyjnej Obserwacji założonej przez Wydz. III KWMO w Rzeszowie na byłych członków podziemia niepodległościowego na terenie Tarnobrzegu. Stanisław Pietrasiewicz był rozpracowywany jako były komendant okręgu Narodowej Organizacji Wojskowej. Prowadzono wobec niego tajną obserwację, zbierano również informacje w miejscu pracy. W aktach znajdują się notatki służbowe ze spotkań z TW „Krzak” dotyczące życia osobistego i kontaktów w/w oraz jeden donos TW „B-130” opisujący pracę zawodową Pietrasiewicza. 20.03.1963 materiały dotyczące w/w wyłączono ze sprawy z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania Pietrasiewicza. 26.09.1963 zostały one złożone w archiwum pod nr 5076/R, a 23.03.1967 przerejestrowane do nr 9970/II. IPN Kr 010/9798 (9970/II) oraz materiały kartoteczno-ewidencyjne.
Informator pseud. "Roman" został zwerbowany do współpracy z urzędem bezpieczeństwa w celu rozpracowania byłych członków nielegalnej organizacji pod nazwą "Semper Fidelis Victoria". Informator znał Stanisława Pietrasiewicza, byłego członka ww. organizacji, skazanego przez WSR w Gdańsku na karę 15 lat więzienia. W teczce personalnej informatora pseud. "Roman" prowadzonej przez Wydz. III WUBP w Gdańsku znajdują się protokoły przesłuchań pozostałych członków organizacji, w których Stanisław Pietrasiewicz pseud. "Orlicz" figuruje jako komendant ww. organizacji. IPN Gd 0010/34 (4614/I).
Charakterystyka nr 6 opracowana w Wydz. "C" KWMO w Gdańsku dotycząca XII Okręgu Morskiego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego „Semper Fidelis Victoria”. Stanisław Pietrasiewicz wymieniany jest jako komendant okręgu o ps. „Orlicz”. Miał on wydawać polecenia zabijania funkcjonariuszy UB, a także przeprowadzania akcji ekspropriacyjnych. Aresztowania członków organizacji miały miejsce w okresie 8.05-22.10.1946. Łącznie w procesach skazano 42 osoby. W aktach znajduje się kwestionariusz osobowy Stanisława Pietrasiewicza, który jako komendant organizacji działał w latach 1945-1946 i współpracował z okręgami: rzeszowskim, śląskim, warszawskim i lwowskim. IPN BU 0175/9 t. 1-2.
Charakterystyka nr 6 opracowana w Wydz. "C" KWMO w Rzeszowie dotycząca "Narodowej Organizacji Wojskowej". W charakterystyce znajduje się kwestionariusz osobowy Stanisława Pietrasiewicza, członka organizacji "NOW" na terenie Lubaczowa. Ww. w czasie okupacji był członkiem Tajnej Organizacji Wojskowej na terenie Lubaczowa. Po ustaniu działań wojennych pozostał w konspiracji jako komendant okręgu powiatu Lubaczów. W czerwcu 1945 wyjechał na teren Wybrzeża, gdzie utworzył nielegalną organizację XII Morski Okręg NSZ "Semper Fidelis Victoria". Za swoją działalność został skazany w 1947 roku przez WSR w Gdańsku na karę 15 lat pozbawienia wolności. Po opuszczenia więzienia powrócił do Tarnobrzegu, gdzie wspólnie z inną osobą próbował podjąć działalność antysocjalistyczną. IPN Rz 05/12.
.