Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-02-2021 08:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bożena Stanisława
Nazwisko: Huget
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 26-10-1958
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Alina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Bożena Huget była rozpracowywana w ramach SOS/SOR krypt. "Dama" nr KR 22749. SOS przekształcono 20.06.1980 w SOR. B. Huget została zarejestrowana 29.01.1982 przez Wydział III KWMO w Krakowie pod numerem KR 25909. Sprawa była założona w celu kontroli operacyjnej działaczy KPN oraz NSZZ „Solidarność” na terenie Krakowa. Dnia 19.02.1986 część materiałów SOR "Dama" włączono do SOR "Konspiratorzy" nr KR 26344. Pozostałe złożono pod sygn. 16676/II. IPN Kr 010/12131 (16676/II), IPN Kr 0101/157 (mkf 16676/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W ramach SOR krypt. „Konspiratorzy” KR 26344 krakowska Służba Bezpieczeństwa rozpracowywała wojewódzkie struktury Konfederacji Polski Niepodległej. Bożena Huget po zakończeniu rozpracowania w ramach SOR "Dama" została zarejestrowana 19.02.1986 do SOR "Konspiratorzy" KR 26344. Występuje w materiałach jako działaczka KPN. Materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Krakowie pod sygn. 17567/II-gr. IPN Kr 010/12356 t. 1-17, IPN Kr 076/147 t. 1-3 (17567/II), IPN Kr 0192/1 t. 1-56 mkf (17567/2)
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Bożena Huget występuje w dokumentacji osób internowanych. Dokumentacja zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 (15952/II)
Akta internowanej Akta internowanej Bożeny Huget. Internowana 13.12.1981 decyzją nr 79/81 KWMO w Krakowie. Zwolniona 07.07.1982 decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Krakowie nr 145/82 z 02.07.1982. IPN Kr 076/147 t. 3 (17567/II), IPN Kr 0102/3 (17567/II) mkf.
Akta internowanej Akta internowanej Bożeny Huget. Internowana 13.12.1981 decyzją nr 79/81 KWMO w Krakowie i osadzona w Areszcie Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich. Przeniesiona 30.12.1981 do OO w Kielcach, a następnie 21.01.1982 do OO w Gołdapi. W czasie internowania podjęła głodówkę w obronie źle traktowanych innych internowanych kobiet. Zwolniona 07.07.1982 decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Krakowie nr 145/82 z 02.07.1982. IPN Bi 53/29
Akta administracyjne Akta administracyjne WUSW w Krakowie, zawierające skargi Bożeny Huget i innych na zachowanie się funkcjonariuszy MO w trakcie przeszukania mieszkania oraz na warunki pobytu w aresztach WUSW w Krakowie w trakcie prewencyjnego aresztowania w dniach 02-04.05.1986. Skargi zostały załatwione odmownie przez Kierownictwo WUSW w Krakowie. IPN Kr 573/93 (470/115 t. 2)
Akta paszportowe Akta paszportowe Bożeny Huget. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-6825 wniesione przez Wydz. III-1 KWMO w Krakowie na okres od 01.01.1982 do 01.01.1984 z powodu działalności w KPN, kolportażu ulotek i literatury bezdebitowej oraz prowadzonego rozpracowywania w ramach SOR krypt. "Dama". Zastrzeżenie wyjazdów przedłużono do 01.01.1986. IPN Kr 37/222579 (EAKr 222579)