Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Olchowy
Miejsce urodzenia: BUKOWINA BOBRZAŃSKA
Data urodzenia: 22-01-1950
Imię ojca: Józef
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła „utworzenia w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM grupy założycielskiej zmierzającej do reaktywowania >Solidarności< w tym przedsiębiorstwie”. Grupa ta skierowała do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o rejestrację „S” co było sprzeczne z obowiązującą wówczas Ustawą o związkach zawodowych. W dn. 18.10.1988 Sąd Wojewódzki w Szczecinie wydał postanowienie odmowne w sprawie wniosku o rejestrację NSZZ „Solidarność” Pracowników PZF „Cefarm” w Szczecinie. Członkowie Komitetu Założycielskiego złożyli odwołanie do Sądu Najwyższego, który 13.12.1988 odroczył rozprawę dotyczącą rejestracji „S” w PZF „Cefarm”. Sprawę zakończono z powodu legalizacji „S”. Eugeniusz Olchowy został zarejestrowany do sprawy 11.11.1988 pod nr 40255 jako jeden z członków Komitetu Organizacyjnego. IPN Sz 0053/168 (17483/2 mf)
.