Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Bogdan Witold
Nazwisko: Jachacz
Miejsce urodzenia: Zemborzyce
Data urodzenia: 14-12-1941
Imię ojca: Jan
Imię matki: Wanda


Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Kierownik Wydział Prasy Radia i Telewizji KC Warszawa PZPR 27-07-1982 7-01-1986 A. Kochański, s. 129
Kierownik Wydział Propagandy KC Warszawa PZPR 07-01-1986 24-07-1986 A Kochański, s. 130
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Konslutant Rejestrowany 23.11.1981 pod nr 65670 przez Wydział XIV Dep. II w kategorii Konsultant. Materiały złożono do archiwum dniu 17.09.82. [Na podstawie dziennika rejestracyjnego MSW]. W dniu 13.10.82 złożono do archiwum pod nr 16783/1 przez Wydz. XIV Dep. II materiały konsulatanta pseudonim "Jan" . Materiały i mikrofilm zniszczono I 1990 protokół brakowania nr 112. [Na podstawie dziennika archiwalnego MSW]. Materiały archiwalne o nr 16783/I sfilmowano pod nr 14838 [brak daty wykonania filmu] w 1990 roku zniszczono decyzją D.O.K.P.P. 9.09.82 materiały zastrzeżone przez Z-cę Dyrektora Dep. II MSW. [Na podstawie dziennika arch. mikrofilmów MSW]. Materiałów archiwalnych brak.
Konsultant Karta Mkr-2: Mat. Wydział XIV Dep. II MSW nr rej. 65670 zostały złożone w Archiwum Wydz. II Biura "C" MSW do nr 16783/I. Materiały zastrzeżone przez Z-cę Dyr. Dep. II MSW. Konsultant - wyeliminowany 9.09.82 z braku możliwości (przejście do pracy w KC PZPR). 3.09.86 Mikrofilm Nr 14838/1 r., br. 2007. Karta E-16: Materiały 16783/I i F-14838/1 zniszczono ze względu na "małą wartość operacyjną" [informacje z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.].
.