Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Józef
Nazwisko: Fatyga
Miejsce urodzenia: Kielce
Data urodzenia: 15-11-1948
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia nr KI 20142 dotyczyła pracowników Fabryki Samochodów Specjalizowanych Polmo-SHL w Kielcach, którzy zorganizowali na terenie swojego zakładu pracy strajk w obronie internowanych. Andrzej Fatyga został zarejestrowany do sprawy 31.03.1982 pod nr KI 20912 przez Wydz. V KWMO w Kielcach. Prowadzenie SOS zakończono i akta złożono 09.04.1982 pod sygn. 11605/II w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Kielcach pod nr 11605/II. IPN Ki 025/309 (11605/II) mkf.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Po zakończeniu rozpracowania w ramach SOS Andrzej Fatyga był kontrolowany operacyjnie w ramach KE nr rej. KI 21417. Został zarejestrowany 02.09.1982 przez Wydział V SB KWMO w Kielcach. Prowadzenie KE zakończono i akta złożono w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Kielcach 11.04.1983 do sygn. 11605/II. Akta nie zachowały się. Pozostał mikrofilm. IPN Ki 025/309 (11605/II) mkf.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa Obiektowa krypt. "Arka" KI 18782 została założona przez Wydz. IIIA KWMO w Kielcach na Oddział Świętokrzyski MKZ NSZZ "Solidarność". Akta zawierają materiały dotyczące rozpracowania przez SB struktur NSZZ "Solidarność", akcji "Jodła" oraz "Klon" na terenie województwa kieleckiego. A. Fatyga występuje w materiałach SO "Arka" jako internowany działacz NSZZ "S". IPN Ki 025/1119 (11734/II) mkf.
Akta internowanego Andrzej Fatyga został zarejestrowany w ramach akcji "Jodła". Internowany 13.12.1981 decyzją KWMO w Kielcach nr 313/81 z powodu zorganizowania strajku w Fabryce Samochodów Specjalizowanych Polmo-SHL w Kielcach. Zwolniony 24.12.1981 decyzją KWMO w Kielcach nr 42/81. IPN Ki 07/73 (2346/73/IV), IPN Ki 028/73 (2346/73/IV) mkf.
Akta internowanego Akta internowanego A. Fatygi. Został internowany 13.12.1981 decyzją KWMO w Kielcach nr 313/81. Zwolniony 24.12.1981 decyzją KWMO w Kielcach nr 42/81. IPN Ki 45/98 (10/J/81)
.