Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Zbigniew
Nazwisko: Janiec
Miejsce urodzenia: Maksymów
Data urodzenia: 21-06-1958
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Janiec (wówczas dyżurny ruchu na Stacji PKP Perzów) 9.01.1982 został zarejestrowany pod nr. 8741 przez Wydział II WUSW w Kaliszu jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o kryptonimie „Klon”. W dn. 24.04.1983 sprawę przekazano do dalszego prowadzenia pionowi V RUSW w Kępnie, gdzie ww. był rejestrowany pod nr. 10501 jako figurant KE krypt. „Klon”. Powód: "będąc działaczem >Solidarności< prowadził wrogą działalność". W dniu 6.08.1986 pion V RUSW w Kępnie przekazał do archiwum Wydz. „C” WUSW w Kaliszu materiały KE nr 10501 krypt. „Klon” prowadzonego w okresie od 9.01.1982 do 20.06.1986 dot. b. działacza NSZZ „Solidarność”. Materiały, które w archiwum otrzymały sygn. 1610/II zostały według zapisu z dziennika archiwalnego zniszczone - protokół brakowania akt N. 12 z datą 7.08.1986. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.