Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Jerzy
Nazwisko: Chołast
Miejsce urodzenia: Lubawka
Data urodzenia: 16-10-1952
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Akta zawierają jedynie kalkę decyzji o internowaniu nr 1557 z dnia 08.03.1982. IPN Wr 040/782 (IV-3751/646)
Akta kontrolne śledztwa Akta dot. sporządzania, gromadzenia i rozpowszechniania ulotek zawierających w swej treści "nieprawdziwe wiadomości o sytuacji w kraju w czasie trwania stanu wojennego, co mogło wywołać niepokój publiczny". IPN Wr 039/11330 (III-24555)
Akta nadzoru Akta nadzoru nad śledztwem 29/82 prowadzonym przez Wydz. Śledczy we Wrocławiu. IPN Wr 35/144 (Pg.Śl.II-122/82)
Akta tymczasowo aresztowanego Dnia 18.03.1982 umieszczony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu na podstawie Postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, wydanego dnia 10.03.1982 przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową we Wrocławiu w związku ze sprawą Pg.Śl.II-122/82. Zwolniony postanowieniem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z dnia 13.05.1982 (znak sprawy SoW.392/82). IPN Wr 28/30 (28/82)
Akta sądowe Dnia 29.07.1983 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego wydał Postanowienie o zastosowaniu amnestii i umorzył postępowanie karne w stosunku do Józefa Chołasta oskarżonego o sporządzanie, gromadzenie i rozpowszechnianie ulotek, zawierających w swej treści "nieprawdziwe wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej w kraju po wprowadzeniu stanu wojennego". IPN Wr 101/6455-6459 (SoW.392/82)
Osoba Zabezpieczona [OZ] Dnia 04.02.1984 zarejestrowany w kategorii OZ. Wyrejestrowany 20.04.1988. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta paszportowe W aktach znajdują się dwa Postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich państw w okresie 20.03.1982-20.03.1984 oraz 20.03.1984-20.03.1986, wydane przez Wydz. Śledczy KW MO/WUSW Wrocław w związku ze sprawą 29/82. EAWR 136076
.