Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan Józef
Nazwisko: Dziwosz
Miejsce urodzenia: Kawczyn
Data urodzenia: 29-08-1942
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Stefan Dziwosz był kontrolowany operacyjnie przez Wydz. III-A KWMO w Kielcach w ramach SOS nr KI 16016. Został zarejestrowany 10.03.1978. W ramach SOS nr KI 16016 SB rozpracowywała pracowników PBP "Cementobudowa" w Kielcach. Sprawa została zakończona, a akta złożone w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Kielcach 20.06.1978 pod sygn. 11042/II. Akta nie zachowały się. Akt o sygn. 11042/II brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Stefan Dziwosz był rozpracowywany przez SB w ramach SOS nr KI 20036. Zarejestrowany przez Wydz. III-A KWMO w Kielcach 11.11.1981. S. Dziwosz był aktywnym działaczem "Solidarności". Internowany 13.12.1981. Materiały złożono 19.07.1983 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Kielcach do nr 11042/II. Akta uległy zniszczeniu. Akt o sygn. 11042/II brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa Obiektowa krypt. "Arka" KI 18782 została założona przez Wydz. III KWMO w Kielcach na Oddział Świętokrzyski MKZ NSZZ "Solidarność". Stefan Dziwosz był Przewodniczącym KZ NSZZ "S" w przedsiębiorstwie "Budopol" w Kielcach. Akta zawierają materiały dotyczące Akcji "Jodła" oraz "Klon" na terenie województwa kieleckiego. Akta SO "Arka" złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Kielcach 12.04.1985. Zachował się tylko mikrofilm. IPN Ki 025/1119 (11734/II) mkf.
Akta internowania Akta internowania Stefana Dziwosza. Zarejestrowany w ramach Akcji "Jodła". Wniosek o izolację Zastępcy Naczelnika Wydz. III-A z 20.11.1981. Internowany 13.12.1981 decyzją KWMO w Kielcach nr 216/81 i osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach. Zwolniony decyzją KWMO w Kielcach nr 198/82 z 27.03.1982. IPN Ki 07/47 (2346/47/IV), IPN Ki 028/142 (2346/47/IV) mkf.
Akta internowanego Akta internowanego Stefana Dziwosza. Internowany 13.12.1981 decyzją KWMO w Kielcach nr 216/81 z dn. 12.12.1981. Zwolniony decyzją KWMO w Kielcach nr 198/82 z 27.03.1982. IPN Ki (1/J/81)
.