Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Antoni
Nazwisko: Eberhardt
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 13-10-1944
Imię ojca: Emil
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Marek Eberhardt był kontrolowany operacyjnie przez Wydz. III-A/V KWMO/WUSW w Kielcach w ramach SOS krypt. "Inżynier" nr KI 19663. Był współinicjatorem i przywódcą akcji strajkowych w Zakładach "Chemar" w 1980 r. Od stycznia 1981 przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność". Od 13.12.1981 do 02.07.1982 internowany. Po zwolnieniu kontynuował opozycyjną działalność. Wybrany 29.04.1985 na przewodniczącego Rady Pracowniczej. Dalszą obserwację M. Eberhadta SB prowadziła w ramach KE. Sprawę zamknięto i akta złożono 15.08.1985 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Kielcach. Akta uległy zniszczeniu. Pozostał mikrofilm. IPN Ki 025/1210 (12669/II) mkf.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Marek Eberhardt był rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Kielcach w ramach KE krypt. "Prezes" nr KI 25834, jako aktywny działacz "Solidarności". Zarejestrowany 30.09.1985. Prowadzenie KE zakończono, i akta złożono 29.09.1988 w Archiwum Wydz. "C" WUSW Kielce pod sygn. 12669/II. Materiały 12669/II na mikrofilmie w części zawierającej KE krypt. "Prezes" nie zachowały się. IPN Ki 025/1210 (12669/II) mkf.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Marek Eberhardt był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Dar". Został zarejestrowany przez Wydz. IV KWMO/WUSW w Kielcach pod nr KI 21866. SOS krypt. "Dar" została założona na powołany przez bpa Stanisława Szymeckiego Biskupiego Komitetu Pomocy Potrzebującym. Celem Komitetu było niesienie pomocy rodzinom internowanych oraz osobom zwalnianym z ośrodków odosobnienia. Oprócz pomocy materialnej, która pochodziła z darów zagranicznych, BKPP udzielał potrzebującym pomocy prawnej, lekarskiej, duszpasterskiej oraz psychologicznej. Podczas dystrybucji darów prowadzono także kolportaż wydawnictw bezdebitowych, głównie „Biuletynu Informacyjnego Solidarności”. Sprawę zakończono, a akta złożono w Archiwum Wydz. „C” WUSW w Kielcach 07.06.1988 pod sygn. 13079/II. Akta sprawy uległy zniszczeniu. Pozostał mikrofilm 13079/II. IPN Ki 025/1458 (13079/II) mkf.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Marek Eberhardt był rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Kielcach w ramach SOS krypt. "TKZ" nr KI 29279. Został zarejestrowany 09.03.1989 pod nr KI 29372. Sprawa dot. powstania na terenie Zakładu "Chemar" Tymczasowej Komisji Założycielskiej NSZZ "Solidarność". Sprawa została zakończona po ponownej legalizacji "Solidarności". Akta złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Kielcach 19.08.1989 pod nr 13232/II. IPN Ki 08/89 (13232/II); IPN Ki 025/1579 (13232/II) mkf.
Akta internowania Akta internowania Marka Eberhardta. Zarejestrowany w ramach Akcji "Jodła". Wniosek o izolację Zastępcy Naczelnika Wydz. III-A z 27.01.1981. Internowany 13.12.1981 decyzją KWMO w Kielcach nr 70/81 i osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach. Zwolniony decyzją KWMO w Kielcach nr 288/82 z 02.07.1982. IPN Ki 07/64 (2346/64/IV), IPN Ki 028/64 (2346/64/IV)
Akta internowanego Akta internowanego Marka Eberhardta. Internowany 13.12.1981 decyzją KWMO w Kielcach nr 70/81 z dn. 12.12.1981. Zwolniony decyzją KWMO w Kielcach nr 288/82 z 02.07.1982. IPN Ki 45/96 (1/J/81)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa Obiektowa krypt. "Arka" KI 18782 została założona przez Wydz. III KWMO w Kielcach na Świętokrzyski MKZ NSZZ "Solidarność". W okresie stanu wojennego w ramach SO "Arka" internowano 42 osoby, w tym Marka Eberhadta. Sprawa została zakończona 13.12.1982 w związku z delegalizacją "Solidarności". Akta zawierają materiały dotyczące Akcji "Jodła" oraz "Klon" na terenie województwa kieleckiego. Akta złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Kielcach 12.04.1985. IPN Ki 025/1119 (11734/II) mkf.
Akta paszportowe Akta paszportowe Marka Eberhardta. Zastrzeżenie wyjazdów nr Z-46/84 do WKŚ wniesione przez Wydz. V WUSW w Kielcach na okres od 13.03.1984 do 13.03.1986 z powodu działalności w "Solidarności". Anulowano 04.05.1988. IPN Ki 23/23842 (EAKi 23842)
.