Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Joanna Teresa
Nazwisko: Urban
Miejsce urodzenia: Inowrocław
Data urodzenia: 30-04-1957
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Krystyna
Znany/a też jako:
Teresa Joanna Urban-Majewska


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęta kontrolą operacyjną jako aktywna działaczka bydgoskiego «Komitetu Obrony Więźniów Politycznych». Brała udział w akcji propagandowej na rzecz uwolnienia więzionych przywódców «KPN» (Konfederacja Polski Niepodległej). Kontrolę zakończono przeprowadzeniem z ww. rozmowy ostrzegawczej. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 6014/II zniszczono 25.01.1990. Materiałów o sygn. 6014/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta prokuratorskie Zatrzymana 8.04.1982, tymczasowo aresztowana i osadzona w Zakładzie Karnym w Fordonie. Była podejrzana o wykonanie dopisków pod znaczkami o treści: „odmawiaj wszelkich zeznań” na listach kierowanych do działaczy NSZZ „Solidarność” osadzonych w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu. W czasie przesłuchania przyznała się do tego, podkreślając, że nie miała wiedzy o karalności takiego czynu. W czasie śledztwa zarzuty rozszerzono, włączając do nich „zorganizowanie związku”, który organizował spotkania samokształceniowe, a także zbierał informacje o działaczach NSZZ „Solidarność”, posądzanych o współpracę z organami ścigania. W/w w czasie śledztwa odmawiała składania wyjaśnień. 14.06.1982 śledztwo zostało umorzone, a Teresa Urban została zwolniona z aresztu. IPN By 216/36-39
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywana jako aktywna uczestniczka kontrpochodu zorganizowanego przez podziemie polityczne w dn. 01.05.1983 w Bydgoszczy. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Materiały skomasowano pod sygn. 6014/II. Materiałów o sygn. 6014/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
.