Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Władysław Andrzej
Nazwisko: Kandefer
Miejsce urodzenia: Iwonicz
Data urodzenia: 16-02-1939
Imię ojca: Józef
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 12.06.1961 r. W latach 1953-1956 w ZMP, członek Prezydium Zarządu Powiatowego w Krośnie, następnie w latach 1957-1972 w ZMS przewodniczący Komisji Rad Narodowych, Zarząd Główny w Warszawie. Ukończył Wydział Administracji UW mgr praw (1962 r.), studium doktoranckie WSNS przy Komitecie Centralnym (1981-1985), dr nauk ekonomicznych (1984 r.). W okresie 11.05. do 21.05.1977 r. ukończył kurs dla Centralnej Kadry Kierowniczej w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych przy KC PZPR. W latach 1962 - 1966 st. radca w Kancelarii Rady Państwa, następnie od 1966 do 1972 st. instruktor w Komitecie FJN w Warszawie. Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki od 1.01.1986 r. do 24.10.1987 r. Delegat na VII, VIII, IX Zjazd PZPR.
Źródło: Archiwum Akt Nowych KC PZPR Centralna Kartoteka, sygn., 9843, s. 1, 14, 25, 27, 67, 70.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Starszy Instruktor Wydział Organizacyjny Komitet Centralny Warszawa PZPR 01-04-1972 1975 AAN KC PZPR CK, 9843, s. 1.
Członek Centralna Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-12-1975 15-02-1980 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 189.
I Sekretarz Komitet Zakładowy Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Warszawa PZPR 15-11-1977 22-02-1979 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s. 146.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Krosno PZPR 01-03-1979 30-09-1981 AAN KC PZPR CK, sygn. 9843, s. 47.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-02-1980 20-07-1981 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 209.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozpracowanie Karta E-14-B, data: 20.011972, treść zapisu: "Sprawa Wydz. II Dep. III nr rej. 23789, złożona do arch. W. II Biura „C” MSW do nr 46423/II [przekreślone]. Kontakt Józefa Chajna podejrzanego o wrogą działalność w okresie marca 1968 r. W 1969 ubiegał się o wyjazd turystyczny do Włoch. 30.06.87 [sfilmowano] Mikrofilm nr 11768/2 r. br. 2000." IPN BU 01224/841 (11768/2)
.