Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał Andrzej
Nazwisko: Sieradzan
Miejsce urodzenia: Kielce
Data urodzenia: 27-06-1962
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka kandydata na TW [kTW] Michał Sieradzan działał w NZS na WSP w Kielcach. Od 14.06.1989 należał do kierownictwa KPN na okręg Kielce. Opracowywany przez SB jako kandydat na TW. Został zarejestrowany 21.08.1987 pod nr KI 28051 przez Wydz. III WUSW w Kielcach. Z pozyskania zrezygnowano z powodu zdecydowanego sprzeciwu kandydata oraz ujawnienia przez niego próby werbunku. Materiały sprawy złożono 08.09.1989 w Archiwum Wydz. "C" WUSW Kielce pod sygn. 39386/I-k. IPN Ki 004/4155 (39386/I-k)
Akta kontrolno-śledcze Materiały Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie dotyczące manifestacji i zajść ulicznych 03.05.1986 w Krakowie. Michał Sieradzan został zatrzymany w areszcie WUSW na 48 godzin w związku z udziałem w demonstracji i kolportażem ulotek. Zwolniony 05.05.1986. Materiały złożono 09.02.1988 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 5818/III-gr. IPN Kr 07/5460 (5818/III-gr.), IPN Kr 096/1191 (5818/III) mkf.
.