Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Bronisław
Nazwisko: Lipiński
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 14-05-1950
Imię ojca: Edward
Imię matki: Weronika


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] 16.06.1982 zarejestrowany pod nr 8092 do SOS krypt. "Siatka" nr rej. 7659 prowadzonej od 23.01.1982 do 30.11.1983 w związku z prowadzeniem działalności związkowej w zakładach "Elana" w Toruniu po wprowadzeniu stanu wojennego. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1064/II zniszczono 02.02.1990. Materiałów o sygn. 1064/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem wszczętym 30.04.1982 pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Toruniu (1 Ds.-724/82) przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność” podejrzanym o kontynuowanie działalności związkowej po ogłoszeniu dekretu o stanie wojennym oraz kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Zatrzymania były efektem informacji uzyskanych w ramach prowadzonej SOS „Siatka”. Andrzej Lipiński przyznał w czasie śledztwa, że rozkładał ulotki na terenie zakładu pracy, jednak zaprzeczył, aby brał udział w zebraniach związkowych. 30.04.1982 prokurator podpisał wniosek o tymczasowe aresztowanie w/w, który osadzony został następnie w Areszcie Śledczym w Toruniu. W aktach znajdują się również notatki służbowe funkcjonariuszy Wydz. Śledczego KWMO z przebiegu procesu przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu. IPN By 082/53 t. 1-2 (106/III)
Akta sądowe Akta sprawy sądowej toczącej się w dniach 7.06-22.06.1982 w Toruniu przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność” oskarżonym o prowadzenie działalności po wprowadzeniu dekretu o stanie wojennym. Andrzej Lipiński odmówił składania zeznań w czasie procesu. 29.06.1982 został skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, 20 tys. zł grzywny i 7 tys. zł kosztów sądowych, za to, że „w okresie od końca grudnia 1981 r. do połowy marca 1982 r. w Toruniu, jako członek Niezależnego Związku Zawodowego »Solidarność«, którego działalność została zawieszona mocą postanowień dekretu o stanie wojennym, kontynuował tę działalność w ten sposób, że kilkakrotnie odbierał ulotki sygnowane przez NSZZ »Solidarność« z umówionych miejsc, przenosił je na teren ZWCh »Chemitex-Elana« i tam rozkładał je w pomieszczeniach socjalnych”. Na poczet kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania, odejmując za każdy dzień 400 zł. Pozostałą kwotę wyegzekwowano w październiku 1982. IPN By 54/11-16
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie prowadzonej w trybie doraźnym przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu (II K 48/82) przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność”, którzy po 13.12.1981 kontynuowali prace związkowe. Andrzej Lipiński oskarżony był o to, że „uczestniczył w zakonspirowanych zebraniach związkowych, organizował kolportaż oraz kolportował wydawnictwa tegoż związku wśród pracowników na terenie Zakładów Włókien Chemicznych „Chemitex-Elana”; Ema Amator” oraz miasta Kowalewa, krytykujących w swej treści wprowadzenie stanu wojennego i nawołujących do kontrmanifestacji 1-majowej”. IPN By 58/520
Akta administracyjne Rejestr osób przesłuchanych do śledztwa przeciwko działaczom NSZZ "Solidarność", oskarżonym o prowadzenie działalności związkowej po 13.12.1981. Wymieniony jest w nich Andrzej Lipiński, aresztowany 30.04.1982, skazany w trybie doraźnym na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na 2 lata oraz 20 tys. zł grzywny. IPN By 076/57
Akta tymczasowo aresztowanego Akta dotyczą osadzenia Andrzeja Lipińskiego w Areszcie Śledczym w Toruniu. Tymczasowo aresztowany 30.04.1982. W dn. 3.05.1982 doprowadzony do Aresztu. Przebywał w nim do 22.06.1982, kiedy po wyroku Sądu Wojewódzkiego w Toruniu otrzymał karę pozbawienia wolności w zawieszeniu i wyszedł na wolność. IPN By 232/19 (38/655)
.