Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Marian
Nazwisko: Szabłowski
Miejsce urodzenia: Zastawie
Data urodzenia: 30-04-1957
Imię ojca: Marian
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Stanisław Szabłowski po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego został internowany w dniu 13.12.1981 i przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Iławie. W aktach znajdują się m.in.: notatka dot. działalności internowanego w NSZZ "Solidarność", Decyzja o internowaniu, notatka dot. zatrzymania przez funkcjonariuszy SB, notatka służbowa z rozmowy przeprowadzonej w ośrodku odosobnienia z internowanym, notatka służbowa podtrzymująca decyzję o pozostawieniu internowanego w ośrodku odosobnienia ze względu na jego zdecydowanie antykomunistyczną postawę. Zwolniony z internowania 15.03.1982. IPN BU 01214/142, IPN BU 00133/50, IPN BU 01152/35.
Akta internowanego Stanisława Szabłowskiego. Internowany od 13.12.1981 do 05.03.1982 na wiosek Wydz. IV KWMO Ostrołęka jako przewodniczący Komitetu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Wąsewie. Osadzony w ZK w Iławie. IPN Bi 71/180, IPN Po 161/1.
Stanisław Szabłowski, wówczas rolnik prowadzący własne gospodarstwo role, 14.12.1981 został zarejestrowany pod nr. 3498 przez pion IV KMMO w Ostrowi Mazowieckiej do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Szabla". Objęty przez SB kontrolą operacyjną jako aktywista NSZZ RI „Solidarność” podejrzany o „wrogą” działalność. W późniejszym czasie kwestionariusz przekazano do pionu VI RUSW w Makowie Mazowieckim. Inwigilację zakończono 15.12.1988 i materiały złożono do archiwum w Wydz. "C" WUSW w Ostrołęce pod sygn. 695/II. IPN BU 01356/350 (695/2) mikrofilm, materiały o sygn. 695/II zniszczono w 1989 roku.
Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata od 20.01.1982 do 20.01.1984 na wniosek Wydz. IV KWMO w Ostrołęce, zarejestrowany w Wydz. "C" pod numerem 3659. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.