Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Bogusław Bronisław
Nazwisko: Kędzia
Miejsce urodzenia: Piastów
Data urodzenia: 20-03-1935
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1954 r. Inż. chemik, Politechnika Wrocławska (1960 r.), Instytut Chemii Nieorganicznej i Metali Pierwiastków Rzadkich (PWr), dyrektor ww. instytutu 1969-1972, profesor (1976 r.). Następnie prorektor 1972-1979 i rektor PWr w latach 1980-1981, członek Komitetu Nauki i Postępu Naukowo-Technicznego PRL od 1986 (b.d.), Komitetu Badań nad Pokojem (b.d.). W ramach staży zagranicznych przebywał w: Illinois Inst. of Technol. Chicago 1965-1966, Southern Illinois Univ., Carbodale 1979-1980 i 1982-1983, Texas Tech. Univ. Lubbock 1981-1982.
Źródło: IPN BU 1005/224129, bp.; ,Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny. Edycja 2, Warszawa 1989, s. 522; "Życie partii" dwutygodnik organ KC PZPR 23/561 z 15.11.1989 r., s. 15.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
I Sekretarz Podstawowa Organizacja Partyjna Politechniki Wrocławskiej Wrocław PZPR 1968 1971 Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny. Edycja 2, Warszawa 1989, s. 522.
Sekretarz sekretariat Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 01-02-1984 30-11-1985 APWr, KW PZPR we Wrocławiu, Listy płac, sygn.brak.
Zastępca Kierownika Wydział Nauki i Oświaty Komitet Centralny Warszawa PZPR 03-12-1985 21-12-1985 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, W-wa 2000, s. 121.
Kierownik Wydział Nauki Oświaty i Postępu Technicznego Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1985 21-02-1989 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, W-wa 2000, s.122.
Kierownik Wydział Nauki i Oświaty Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-02-1989 6-11-1989 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, W-wa 2000, s.121.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Wrocław PZPR 27-10-1989 29-01-1990 "Życie partii" nr 23/561 z 15.11.1989, s.15; IPN BU 1005/224129, bp.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dziennik rejestracyjny MSW i karta z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW Dnia 26 sierpnia 1970 r. zarejestrowany przez Wydz. VI Dep. I MSW pod nr. 28933 w kategorii: "zabezpieczenie". 12 października 1983 r. przekazany Wydz. V Dep. I MSW. IPN BU 2001215/3 t. 1 poz. 28933.
Dziennik rejestracyjny i karta E-14 z kartoteki Dep. I MSW. 21 sierpnia 1970 r. zarejestrowany przez Wydz. VI Dep. I MSW pod kryptonimem "Proboszcz" jako punkt korespondencyjny do nru 8846. IPN BU 003190/3, poz. 8846.
Karty: B-8, EKB-1/84, EKB-2/84, z kartoteki Biura "B" MSW. Biuro "B" MSW odnotowało kontakt obserwowanego z cudzoziemcami, w dniach: 14 listopada 1975 r., 14 marca 1980 r. i 24 maja 1985 r.
Karta PZ-26 z kartoteki Biura Paszportów MSW Na karcie odnotowano daty i charakter wyjazdów zagranicznych zainteresowanego.
Dzienniki koordynacyjne MSW Czterokrotne zapytania, różnych jednostek MSW w celu: sprawdzenia, przed rozmową lub rozpracowaniem, odnotowane: 7 maja, 18 sierpnia 1979, 4 października 1983, 6 stycznia 1984. IPN BU 0393/44 poz. 1699/79, poz. 2879/79; IPN BU 0393/53, poz. 5455/83, poz. 81/84.
.