Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Henryk
Nazwisko: Gorszanów
Miejsce urodzenia: Gliwice
Data urodzenia: 16-12-1966
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawa założona na podstawie doniesienia TW. W tym czasie Adam Gorszanów był studentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jego działalność sprzeczną z polityką partii i rządu uznano za „działalność antypaństwową naruszającą porządek prawno-publiczny”. Akta sprawy zostały zniszczone 30.01.1990 zanim zostały przekazane do archiwum. Materiały zostały zniszczone 30.01.1990.
Materiały administracyjne Materiały administracyjne obejmujące informacje, szyfrogramy, meldunki operacyjne Wydziału III WUSW w Katowicach, charakterystyki operacyjne działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów na terenie uczelni wyższych w Katowicach. Adam Gorszanów figuruje w meldunkach jako uczestnik strajku w dn. 29-31.05.1989 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ogłoszonego w związku z odmową rejestracji NZS oraz jako osoba kontrolowana operacyjnie w ramach KE „Historyk”. IPN BU 2521/17 (17)
.