Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Mariusz Zbigniew
Nazwisko: Paluch
Miejsce urodzenia: Chojnice
Data urodzenia: 23-03-1972
Imię ojca: Jan
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wicestarosta Starostwo Powiatowe Chojnice (powiat chojnicki) 22-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe Wydział Paszportów WUSW w Bydgoszczy/RUSW w Chojnicach z okresu 19.05.1989-13.06.1989. Karta Pz-27 z kartoteki paszportowej RUSW w Chojnicach; akta o sygn. IPN By 680/235814 (EABY 235814/15048/Cho). Poprzednia sygn. akt: IPN Gd 218/12825.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 184/15/Gd zarządzenie z dnia 10.04.2015 dotyczące Mariusza Zbigniewa Palucha – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.