Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-01-2020 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Janusz
Nazwisko: Hrynkiewicz
Miejsce urodzenia: Ciechocinek
Data urodzenia: 15-08-1924
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Ewelina
Znany/a też jako:
Ludwik Janusz Hrynkiewicz
urodzony/a 15- 08-1924 Ciechocinek
Imiona rodziców: Kazimierz


Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 29.12.1953 r. Magister inżynier łączności, dyplom Politechniki Gdańskiej (PG) z 6.06.1962 r. W 1941 roku aresztowany przez Gestapo, następnie do kwietnia 1945 r. więzień niemieckich obozów koncentracyjnych: Auschwitz, Bremen, Neuengamme, Buchenwald, Flossenburg i Dachau. Po uwolnieniu z obozu powraca do kraju, rozpoczął studia na PG, gdzie równocześnie pracował w charakterze młodszego asystenta (1948-1950). Następnie zatrudniony w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji, pomocnik pracownika naukowo-badawczego (1950-1951). W latach 1951-1954 wicedyrektor Zakładów Radiowych im. Kasprzaka w Warszawie. W okresie od 1955 do 1961 r. naczelnik wydziału i wicedyrektor departamentu w Ministerstwach: Przemysłu Maszynowego i Ciężkiego. W późniejszym okresie był dyrektorem Warszawskich Zakładów RAWAR i pracownikiem Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji - brak bliższych danych. Ponadto był członkiem Bratniej Pomocy, wiceprezes, następnie był wiceprezesem Komitetu Koordynacyjnego Federacji Polskich Organizacji Studenckich PG (1948-1950). W 1950 roku w Zrzeszeniu Studentów Polskich wiceprezes w Gdańsku i członek Rady Naczelnej ZSP w Warszawie. W latach 1971-74 członek Rady i wiceprezes Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Delegat na V i VI Zjazd PZPR.
Źródła: AAN KC PZPR Centralna Kartoteka XX/18050, s. 4, 6, 8, 10, 11, 12;Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, dalej: PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 361.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego Warszawa 07-1963 06-1965 AAN KC PZPR, sygn. XI/1034, k. 168; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 201.
Członek Komitet Warszawski Warszawa PZPR 1964 1968 AAN KC PZPR Centralna Kartoteka XX/18050, s. 6.
Minister Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego Warszawa 25-06-1965 21-11-1967 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 201.
Minister Ministerstwo Przemysłu Maszynowego Warszawa 21-11-1967 23-12-1970 AAN KC PZPR Centralna Kartoteka XX/18050, s. 6.; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 203.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 16-11-1968 11-12-1971 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 130.
I Zastępca Przewodniczącego Komitet Nauki i Techniki Warszawa 24-12-1970 31-10-1971 AAN KC PZPR Centralna Kartoteka XX/18050, s. 6, 35; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 216.
Zastępca Przewodniczącego Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Warszawa 10-1971 09-1980 AAN KC PZPR, sygn. XI/1034, k. 168; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 361.