Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan
Nazwisko: Wasiel
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 09-05-1953
Imię ojca: Longin
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Bogdan Wasiel został objęty rozpracowaniem operacyjnym, ponieważ podczas przeszukania dokonanego 16.09.1982 w miejscu jego zamieszkania ujawniono „materiały o charakterze antypaństwowym, szkalujące państwo i rząd”. Celem sprawy było ustalenie „powiązań i kontaktów figuranta oraz zasięgu jego działania”, a także ustalenie „osób, które wykonały odzyskane podczas przeszukania materiały”. W związku z prowadzonym rozpracowaniem z ww. przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze np. 16.06.1983 w związku z wizytą papieża w Polsce, a 29.04.1985 z uwagi na obchody 1-maja w celu zapobieżenia „negatywnej działalności” podczas święta. SOR zakończono 10.03.1986 „w związku z zaniechaniem prowadzenia działalności antypaństwowej”. W dn. 20.03.1986 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 41828/II. IPN Ka 048/18 (41828/II)
Akta kontrolne dochodzenia Ww. został zatrzymany 16.09.1982, ponieważ „podczas uroczystości kościelnych złożył palce prawej ręki w kształcie litery V”, a w miejscu zamieszkania ujawniono „ulotki szkalujące WRON, ustrój, PRL oraz milicję”. Ww. objęto dochodzeniem RSD-61/82 prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jaworznie (sygn. akt Ds. 832/82), oskarżono o to, że „od lipca 1982 do 16.09.1982 w Jaworznie działając postępowaniem ciągłym kolportował ulotki o treści znieważającej naczelne organy państwowe i organizacje polityczne przepisując je na maszynie do pisania, a następnie wręczając i czytając je swoim znajomym oraz pozostawiając jedną z nich w szatni zakładowej” i tymczasowo aresztowano. W trakcie dochodzenia, które zostało zamknięte 30.09.1982, przesłuchano 4 świadków i dokonano 5 przeszukań. IPN Ka 029/610 (9203/III)
Akta tymczasowo-aresztowanego Materiały wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem ww., który z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 237 kk w zw. z art. 58 kk został 20.09.1982 doprowadzony do Aresztu Śledczego w Katowicach. Zwolniony 2.11.1982 na mocy postanowienia o uchyleniu tymczasowego aresztowania. IPN Ka 34/214 t. 1-2 (55/82)
Akta sądowe W dn. 2.11.1982 Sąd Rejonowy w Jaworznie (sygn. akt II K 391/82) zwolnił ww. z aresztu tymczasowego, a 28.12.1982 uznał ww. za winnego popełnienia zarzucanego aktem oskarżenia czynu i skazał na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 2 lat oraz karę grzywny w wysokości 25 tys. zł (na poczet kary grzywny zaliczono okresu tymczasowego aresztowania). W dn. 25.11.1983 Sąd Rejonowy w Jaworznie na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1983 darował wymierzoną ww. karę 10 mies. pozbawienia wolności i karę grzywny. IPN Ka 124/1 (II K 391/82)
.