Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech
Nazwisko: Olejniczak
Miejsce urodzenia: PABIANICE
Data urodzenia: 25-05-1943
Imię ojca: Marian
Imię matki: Eulalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Wojciech Olejniczak występuje w sprawie dot. petycji do władz o ułaskawienie Mieczysława Ustasiaka, działacza NSZZ "Solidarność" skazanego za udział w strajku w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie dn. 13-14.12.1981. Mat. o sygn. 14824/II brak, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz Ewidencyjny „Mleczarz” dotyczy działalności głównego figuranta sprawy w strukturach postsolidarnościowych. W aktach znajduje się analiza Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia „Prośba” z dn. 16.02.1984 w której zawarta jest informacja, że w marcu 1983 r. na terenie Politechniki Szczecińskiej byli działacze „Solidarności” zorganizowali akcję zmierzającą do uwolnienia Mieczysława Ustasiaka, który był urlopowany z więzienia. Jednym z organizatorów zbiórki podpisów pod petycją domagającą się uwolnienia M. Ustasiaka był Wojciech Olejniczak. IPN Sz 0053/632 (17487/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Wojciech Olejniczak został objęty kontrolą operacyjną w ramach sprawy „Alma” (wcześniej „Pedagog”) prowadzonej w celu rozpoznania środowisk akademickich w Szczecinie. Zarejestrowany do sprawy pod numerem Sz 34847 w dn. 21.05.1986, wyrejestrowany 04.07.1989. Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.