Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Zdzisław
Nazwisko: Gliwiński
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 26-09-1950
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Lidia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Na podstawie informacji przekazanych z Wydz. „W” WUSW w Katowicach (kontrola korespondencji prywatnej) uzyskano dane świadczące, że Andrzej Gliwiński rozsyłał do osób prywatnych, instytucji państwowych oraz placówek dyplomatycznych w kraju pisma, w których zawierał informacje szkalujące naczelne organy PRL oraz sojusz w ZSRR. Dn. 13.06.1984 w wyniku przeszukania w miejscu pracy i zamieszkania zabezpieczono kolejne pisma, przygotowane do wysłania do czołowych przywódców państw na świecie; A. Gliwiński został zatrzymany na 48 godz. W ramach prowadzonej sprawy wykorzystano osobowe źródła informacji, kontrolę korespondencji prywatnej, podsłuch telefoniczny oraz przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Akta zakończonej sprawy złożono w archiwum pod sygnaturą 41326/II, akta zmikrofilmowano do sygnatury 41326/2. IPN Ka 048/1922 (41326/II) t. 1-2, IPN Ka 0169/520 (mf 41326/2 j. 1-2)
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze dochodzenia prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW Katowice pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach (II Ds. 72/84) od dn. 14.06.1984. W związku ze stwierdzeniem faktu rozsyłania pism ukazujących w krytycznym świetle sytuację w kraju Andrzej Gliwiński miał zostać oskarżony z art. 273 § 2 kk w zw. z art. 58 kk. Dn. 26.07.1984 śledztwo zostało umorzone na mocy amnestii z dn. 21.07.1984. Akta sprawy złożono w archiwum pod sygnaturą 9384/III. IPN Ka 029/758 (9384/III)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Andrzej Gliwiński został poddany kontroli operacyjnej w związku z ustaleniami dotyczącymi rozsyłania pism przedstawiających w sposób krytyczny sytuację społeczno-polityczną kraju. W ramach prowadzonej sprawy kontrolowano postawę ww. w miejscu pracy i zamieszkania. Dn. 4.02.1988 podjęto decyzję o zakończeniu KE „Kleryk” w związku z „zaniechaniem wrogiej działalności”. Akta sprawy złożono pod sygnaturą 41326/II. IPN Ka 048/1922 (41326/II) t. 1-2, IPN Ka 0169/520 (mf 41326/2 j. 1-2)
.