Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mariusz Andrzej
Nazwisko: Roman
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 09-03-1969
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Wiesława
Dodatkowe informacje:

Ppl 87/15 zarządzenie z dn. 29.04.2015 dot. Mariusza Andrzeja Romana. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Przechodzi w ramach sprawy krypt. "Federacja", 01.1985 przerejestrowanej z SOS na SOR, dotyczącej organizacji "Federacja Młodzieży Walczącej" działającej na terenie Gdańska. Jej członkowie kolportowali "nielegalne" wydawnictwa oraz organizowali happeningi. M. Roman figuruje w meldunku z 12.02.1988 sporządzonym przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku do Biura Śledczego MSW z informacją, iż 12.02.1988 patrol z Komisariatu Kolejowego MO w Gdańsku zatrzymał na Dworcu Głównym PKP w Gdańsku 6 osób rozdających ulotki, w tym ww., który posiadał przy sobie 100 egzemplarzy ulotek WiP. Powyższy meldunek przekazano do sprawy obiektowej "Gimnazjum".13.02.1988 osadzony w areszcie. 13.02.1988 Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń uznało M. Romana winnym tego, że 12.02.1988 na terenie Dworca Głównego PKP wraz z innymi osobami przenosił znaczne ilości nielegalnych wydawnictw m.in. „WiP informuje”. Ukarany karą grzywny w wysokości 50 tys. zł oraz podaniem orzeczenia do wiadomości publicznej na własny koszt. IPN Gd 0027/3839 t. 3 (19956/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Akta sprawy założonej w związku z ukazywaniem się nielegalnego pisma pt. "Homek" oraz ulotek sygnowanych przez »Ruch Społeczeństwa Alternatywnego«. Rozpracowywanie czołowych działaczy gdańskiego oddziału Ruchu "Wolność i Pokój", "Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego", "Międzymiastówki Anarchistycznej". M. Roman zatrzymany 12.02.1988 na terenie dworca PKP Gdańsk Główny w związku z podejrzeniem kolportażu nielegalnych ulotek. Ww. posiadał przy sobie 100 egzemplarzy ulotek WiP, w związku z czym 13.02.1988 został osadzony w areszcie. Wydz. Śledczy miał wystąpić do Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń z wnioskiem o ukaranie m.in. ww. za popełnienie wykroczenia z art. 52a §1 pkt. 1 i 2 KW karą grzywny w wysokości 50 tys. zł oraz podaniem orzeczenia do wiadomości publicznej na koszt zatrzymanych. IPN Gd 0027/3842 t. 9 (19960/II)
Akta prokuratorskie Korespondencja Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z lat 1987-1988 dot. spraw o wykroczenia z art. 52a Kodeksu Wykroczeń. M. Roman figuruje w piśmie sporządzonym 13.02.1988 przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z informacją, iż dnia 12.02.1988 zostało zatrzymanych sześć osób, w tym ww., które na terenie Dworca PKP Gdańsk-Główny rozrzucały ulotki. Wydz. Śledczy zwrócił również z prośbą do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku o zatwierdzenie przeszukań, podczas których ujawniono ulotki przy zatrzymanych. IPN Gd 77/14 t. 2 (423/1/91)
Akta postępowania administracyjnego Trzy osoby, w tym M. Roman zatrzymany przez funkcjonariuszy SUSW w związku z tym, że „28.07.1989 przy ul. Krakowskie Przedmieście w rejonie UW w Warszawie, nie dopełniwszy obowiązku rejestracji we właściwym organie administracji państwowej prowadził zarobkową działalność handlową polegającą na sprzedaży wydawnictw tzw. drugiego obiegu”. 28.07.1989 podczas przeszukania przez funkcjonariuszy DUSW Warszawa-Żoliborz zakwestionowano u ww. m. in. 111 egzemplarzy pisma „Głos Wolnego Robotnika”, 10 plakatów pt. „22 lipca 1945 rocznicą okupacji sowieckiej”, znaczki pocztowe „Solidarności” z wizerunkiem papieża, 50 znaczków pocztowych emitowanych przez „Federację Młodzieży Walczącej”. 28.07.1989 przesłuchany przez porucznika SUSW w Warszawie. Na podstawie art. 10 ustawy z 7.12.1989 o amnestii odstąpiono od kierowania przeciwko ww. wniosku o ukaranie do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Śródmieście. IPN Bu 0367/1 t. 714 (3421/III), IPN Bu 01326/1220 mkf (3421/3).
Akta administracyjne Skorowidz alfabetyczny Wydziału Śledczego WUSW w Gdańsku dotyczący osób ukaranych przez Kolegia ds. Wykroczeń za lata 1987-1989. Z zapisu dot. Mariusza Romana wynika, iż postępowania dot. ww. były rejestrowane do nr 96/88 i 13/88. IPN Gd 0046/498 t. 31 (1104/33)
.