Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław Ignacy
Nazwisko: Ligowski
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 19-07-1938
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Akta w sprawie udziału w manifestacji w Bydgoszczy w dniu 18.11.1956, podczas której uczestnicy wznosili okrzyki „precz z ZSRR”, „niech żyją Węgry”, a także dopuścili się zdemolowania komendy MO i pobicia funkcjonariuszy. Zdzisław Ligowski został tymczasowo aresztowany 20.11.1956, przedstawiono mu zarzuty brania udziału w nielegalnym zbiegowisku oraz współudziału w zniszczeniu stacji nadawczej. 14.12.1956 do sądu skierowano akt oskarżenia, zarzucając mu ponadto usiłowanie zniszczenia mienia na terenie KWMO w Bydgoszczy. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 18.01.1957 został on skazany na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 13.04.1957 wyrok ten został podtrzymany przez sąd II instancji. Karę odbywał w więzieniu w Bydgoszczy oraz Wronkach. Został warunkowo zwolniony 18.03.1958 na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 14.03.1958. IPN By 112/973-978
.