Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Antoni
Nazwisko: Rafiński
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 02-07-1949
Imię ojca: Alojzy
Imię matki: Agnieszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 8.05.1982 zarejestrowany pod nr 8006 do SOS krypt. "Tis" nr rej. 7665 prowadzonej do 15.03.1983 (3.11.1982 przerejestrowanej na SOR) w związku z kolportażem ulotek w zakładach "Ema-Apator" w Toruniu po wprowadzeniu stanu wojennego. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 911/II zniszczono 23.01.1990. Materiałów o sygn. 911/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem wszczętym 30.04.1982 pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Toruniu (1 Ds.-724/82) przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność” podejrzanym o kontynuowanie działalności związkowej po ogłoszeniu dekretu o stanie wojennym oraz kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Lech Rafiński w czasie śledztwa przyznał, że został wyznaczony na kolportera rezerwowego, zaprzeczył jednak, aby brał udział w zebraniach. 30.04.1982 prokurator podpisał wniosek o tymczasowe aresztowanie w/w, który osadzony został następnie w Areszcie Śledczym w Toruniu. W aktach znajdują się notatki służbowe funkcjonariuszy Wydz. Śledczego KWMO z przebiegu procesu przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu. IPN By 082/53 t. 1-2 (106/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie prowadzonej w trybie doraźnym przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu (II K 48/82) przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność”, którzy po 13.12.1981 kontynuowali prace związkowe, pomimo zawieszenia NSZZ „Solidarność”. Lech Rafiński oskarżony był o udział w spotkaniu, w czasie którego zgodził się na pełnienie funkcji kolportera rezerwowego wydawnictw podziemnych. IPN By 85/520
Akta sądowe Skazany przez Sąd Wojewódzki w Toruniu w czasie rozprawy w dniach 7.06-22.06.1982 za to, że: „wziął udział w zebraniu, na którym zorganizowano sieć kolportażu ulotek, on zaś zgodził się pełnić funkcję kolportera rezerwowego, a także dwukrotnie wręczył pojedyncze egzemplarze ulotek swojemu współpracownikowi, jak również trzykrotnie rozkładał ulotki w pomieszczeniach (...) zakładów »Ema-Apator« w ilości około 10 sztuk każdorazowo”. 22.06.1982 otrzymał wyrok 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, 25 tys. zł grzywny oraz 8 tys. opłat sądowych. Na poczet kary odliczono okres tymczasowego aresztowania, a pozostałą część należności wyegzekwowano 22.11.1982. IPN By 54/11-16
Akta tymczasowo aresztowanego Akta dotyczą osadzenia Lecha Rafińskiego w Areszcie Śledczym w Toruniu. Tymczasowo aresztowany 30.04.1982. Dnia 3.05.1982 doprowadzony do Aresztu. Przebywał w nim do 22.06.1982, kiedy po wyroku Sądu Wojewódzkiego w Toruniu został skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu i został wypuszczony na wolność. IPN By 232/27 (38/670)
.