Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Mierzwa
Miejsce urodzenia: Biskupice Radłowskie
Data urodzenia: 27-01-1905
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Karolina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna krypt. "Uparty" została założona przez Wydz. III WUdsBP w Krakowie na Stanisława Mierzwę, z powodu jego działalności w ruchu ludowym oraz jego zwolnienia z więzienia. Sprawę zamknięto 25.04.1955 i złożono w Archiwum Wydz. X WUdsBP w Krakowie 10.05.1955. Akta zawierają również dokumenty dot. procesu Mierzwy oraz Sprawy Agenturalnej-Grupowej "Oset". IPN Kr 010/9287 t. 1-13 (9453/II)
Sprawa Agenturalno-Grupowa/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawa Agenturalno-Grupowa krypt. „Oset” nr 38/A została założona 06.03.1957 przez Wydz. III KWMO w Krakowie na S. Mierzwę i innych działaczy ludowych. Przemianowana 20.09.1962 na KE krypt. „Oset”, nr 848/62. Zakończona i złożona w Archiwum Wydz. „C” WUSW w Krakowie 11.12.1985, z powodu śmierci S. Mierzwy. Akt o sygn. 16445/II brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjo-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Biesiada" została założona przez Wydz. III KWMO w Radomiu w związku ze spotkaniem działaczy ludowych, które odbyło się 02.07.1977 w Łęczeszycach. Na spotkaniu postulowano utworzenie Komitetu Obrony Chłopów (na wzór KOR) oraz powołanie Komitetu Budowy Pomnika Ignacego Solarza, przedwojennego działacza "Wici". Stanisław Mierzwa był obecny na tym zebraniu i domagał się uniezależnienia ZSL od PZPR. Sprawę zamknięto i materiały złożono 30.07.1977 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Radomiu pod sygn. 91/IV. IPN Ra 08/90 (91/IV)
Akta operacyjne Materiały ze spraw ewidencyjno-obserwacyjnych prowadzonych przez KWMO w Krakowie na działaczy PSL, w tym na Stanisława Mierzwę. IPN Kr 07/639 t. 1-10 (740/III), IPN Kr 096/640 (740/III) mkf.
Sprawa Obiektowa [SO] Stanisław Mierzwa występuje w materiałach SO „Akademia”. W ramach SO "Akademia" rozpracowywano osoby związane z AK na terenie woj. krakowskiego. IPN Kr 075/18 t. 1-45 (29/OB)
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze dot. S. Mierzwy i innych skazanych w procesie II Zarządu Głównego WiN i działaczy PSL 10.09.1947 przez WSR w Krakowie. IPN BU 0259/166 t. 1-9 (1739/III)
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze dotyczące S. Mierzwy działacza PSL. Od maja do sierpnia 1946 pełnił funkcję prezesa wojewódzkiego zarządu PSL. Aresztowany przez UB we wrześniu 1946. Skazany 10.09.1947 przez WSR w Krakowie na 10 lat więzienia. Sprawę zamknięto i akta złożono w Archiwum WUBP w Krakowie 19.10.1948 pod sygn. 1716/I. W dn. 15.05.1968 materiały zostały przesygnowane do nr 740/III. IPN Kr 07/639 t. 1-10 (740/III), IPN Kr 096/640 (740/III) mkf.
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze dot. S. Mierzwy i innych skazanych w procesie II Zarządu Głównego WiN i działaczy PSL 10.09.1947 przez WSR w Krakowie. IPN BU 01236/975 (1739/III)
Akta sądowe Stanisław Mierzwa był członkiem Tymczasowego Prezydium Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego PSL w Krakowie oraz zastępcą sekretarza NKW PSL. Oskarżony o przyjmowanie materiałów sieci wywiadowczej WiN i zapoznawanie się z nimi. Skazany 10.09.1947 przez WSR w Krakowie na 10 lat więzienia. Wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie z dnia 30.08.1989 uniewinniony. IPN Kr 85/246; IPN Kr 85/264 (Sr 978/47)
Akta sądowe Akta sądowe dot. procesu II Zarządu Głównego WiN i działaczy PSL. Stanisław Mierzwa został oskarżony o przyjmowanie materiałów sieci wywiadowczej WiN i zapoznawanie się z nimi. Skazany 10.09.1947 przez WSR w Krakowie na 10 lat więzienia. Zwolniony 08.08.1953. IPN Kr 110/1593 (Sr 978/47)
Akta penitencjarne Akta penitencjarne Stanisława Mierzwy. Przybył 24.09.1947 z więzienia w Krakowie do CKW we Wronkach. Przetransportowany 13.03.1950 do Centralnego Więzienia Karnego Warszawa Mokotów, z którego powrócił do CKW Wronki 17.01.1951. IPN Po 3/57
Akta penitencjarne S. Mierzwa przybył do CKW we Wronkach 24.09.1947. IPN Po 3/61
Akta penitencjarne S. Mierzwa przybył do CKW Wronki 24.09.1947. Przetransportowany 03.06.1953 do CKW Warszawa Mokotów. IPN Po 3/63
Akta administracyjne Charakterystyka nr 200 na temat organizacji "Wolność i Niezawisłość" działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie wrzesień 1945-październik 1947. Kwestionariusze osobowe, prasa konspiracyjna WiN, wytyczne do akcji WiN. IPN Kr 074/199 (200/X)
Akta administracyjne Stanisław Mierzwa występuje w materiałach administracyjnych Wydziału III KWMO w Krakowie jako działacz PSL. Akta zawierają: oceny i opracowania analityczne, wykaz agentury, plan pracy oraz opis działań operacyjnych w kontrolowanych środowiskach. IPN Kr 056/94, t. 1-2 (142/K)
Akta paszportowe Akta paszportowe Stanisława Mierzwy. Zawierają dokument z 16.03.1981 świadczący o tym, że S. Mierzwa pozostawał w zainteresowaniu SB. IPN Kr 37/195445 (EAKr 195445)
.