Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Maciej
Nazwisko: Dyczek
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Data urodzenia: 10-05-1963
Imię ojca: Edward
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały ewidencyjne Dn. 31.08.1982 w Bielsku-Białej uczestniczył w zgromadzeniu, które władze PRL uznały za „nielegalną demonstrację”. Z wymienionym przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Informację o wydarzeniu uzyskano z zapisu kartotecznego. Wypis za podstawie zapisów kartotecznych.
Materiały administracyjne Jako student III roku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zatrzymany dn. 3.05.1988 w Lublinie na Placu Katedralnym za udział w zgromadzeniu uznanym przez władze za „nielegalne” oraz za nie stosowanie się do poleceń MO wzywających do rozejścia się. Tego dnia został zatrzymany w areszcie i przesłuchany jako sprawca wykroczenia; po przesłuchaniu zwolniony. Fakt rozmowy odnotowano w rejestrze rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych pod numerem 1448. IPN Lu 0192/33 (194/31 b) t. 24
Akta paszportowe czasowe W aktach paszportowych odnaleziono pismo z dn. 15.01.1988, w którym Wydz. Paszportów WUSW Bielsko-Biała przekazał do Wydz. IV w/m informację o staraniach P. Dyczka w sprawie wyjazdu zagranicznego, w celu dalszego wykorzystania. IPN Ka 207/60482 (EABB 60482)
.