Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Radzicki
Miejsce urodzenia: Nasielsk
Data urodzenia: 11-04-1952
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:

Funkcjonariusz KM MO w Białymstoku 01.11.1972 - 31.07.1981. W pierwszej połowie 1981 r. powołał Komitet Założycielski NSZZ Funkcjonariuszy MO Garnizonu Białystok i był jego wiceprzewodniczącym. Przesyłał na adresy funkcjonariuszy MO materiały propagandowe, m. in. odezwy "Solidarności". Pomimo przeprowadzonych działań ze strony MO, nie zaprzestał działalności i został zwolniony ze służby 31.07.1981 (wpis na podstawie aktu oskarżenia z 17.04.1982, IPN Bi 258/106).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dotyczy anonimu antypaństwowego skierowanego do organizacji polityczno-społecznych. Zarejestrowany do sprawy 02.11.1981. Rozpracowanie zakończono skierowaniem sprawy do sądu. Materiały o sygn. 2619/II zniszczono. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Prokuratura Rejonowa w Białymstoku 05.11.1981 wszczęła postępowanie przygotowawcze (1 Ds 3532/81) w sprawie "głoszenia publicznie kłamliwych informacji o funkcjonariuszach MO i SB" w "Biuletynie Informacyjnym Solidarność". 21.12.1981 śledztwo zawieszono do czasu zwolnienia z internowania. 04.03.1982 śledztwo połaczono ze śledztwem o nr II Ds 70/81 prowadzonym od 02.01.1982 przez Prokuraturę Wojewódzką w Białymstoku. Akt oskarżenia sporządzono 17.04.1982. IPN Bi 258/106 (II Ds 70/81).
Akta internowanego Internowany na wniosek Wydz. III KW MO Białystok 14.12.1981. Przebywał w Areszcie Śledczym w Białymstoku, od 05.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. Zwolniony 25.01.1982 w związku z zastosowaniem wobec ww. aresztu tymczasowego na mocy decyzji z 21.01.1982. IPN Bi 45/9
Akta śledcze Internowany 14.12.1981, ponieważ "mógłby podjąć aktywne działania skierowane przeciwko władzy i porządkowi prawnemu". Decyzję o uchyleniu internowania wydano 21.01.1982. IPN Bi 07/251 (640/III)
Akta kontrolne śledztwa Podejrzany o to, że jako były funkcjonariusz MO ujawnił dokumenty zawierające wiadomości z zakresu tajemnicy służbowej (m. in. struktura oraz obsada etatowa KW MO w Białymstoku), znalezione 22.12.1981 przez Wydz. III "A" w siedzibie "Solidarności" Regionu Białystok. 04.03.1982 sprawę połączono ze śledztwem dotyczącym publicznego głoszenia przez ww. "kłamliwych wiadomości o funkcjonariuszach MO i SB". Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia. 20.05.1982 SR w Białymstoku skazał ww. na karę 1,5 roku pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata oraz karę grzywny. 20.08.1982 SW w Białymstoku utrzymał zaskarżony wyrok w mocy. Wydz. Śledczy KWMO w Białymstoku wniósł zastrzeżenie wyjazdów do "krajów kapitalistycznych" od 04.11.1981 do 04.11.1983. IPN Bi 07/410 (1122/III)
Akta tymczasowo aresztowanego Aresztowany za ujawnienie Zarządowi Regionu "Solidarność" w Białymstoku wiadomości z zakresu tajemnicy służbowej. Osadzony w Areszcie Śledczym w Białymstoku 26.01.1982 (na mocy postanowienia z 21.01.1982). Zwolniony 20.05.1982. IPN Bi 156/405 (967/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny Podejrzany o "prowadzenie wrogiej działalności godzącej w ustrój PRL". Sprawę zakończono z powodu "nie stwierdzenia wrogiej działalności". Mat. o sygn. 2968/II zniszczono. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.