Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Józef Aleksy
Nazwisko: Putek
Miejsce urodzenia: Wadowice
Data urodzenia: 04-07-1892
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

Prawnik, publicysta, działacz ludowy. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1912-1920. Związany z PSL-Lewicą od 1914 roku. W okresie I wojny światowej delegat powiatu wadowickiego w Naczelnym Komitecie Narodowym. W 1919 roku poseł na Sejm Ustawodawczy, mandat poselski otrzymywał w kolejnych wyborach. Uczestniczył w kongresie Centrolewu w Krakowie (1930), przemawiał na Rynku Kleparskim. Aresztowany na osobiste polecenie Józefa Piłsudskiego 10.09.1930 r. został osadzony w twierdzy brzeskiej, następnie zwolniony po uiszczeniu kaucji. Od 1931 roku w Stronnictwie Ludowym, członek Rady Naczelnej i Naczelnego Komitetu Wykonawczego stronnictwa. Sądzony i skazany w procesie brzeskim (1931-1932). Podczas okupacji aresztowany i więziony, m.in. w Krakowie (Montelupich) od 20.06.1940 roku w KL Auschwitz, następnie przewieziony do KL Mauthausen gdzie przebywał do 5.05.1945 roku. Do Polski powrócił z końcem maja 1945r., wkrótce został wiceprezesem Rady Naczelnej Związku Byłych Więźniów Politycznych Obozów Hitlerowskich. Wznawia również działalność w SL, 29.09.1945 r. jest wiceprezesem NKW SL, 15.01.1946 r. prezes RN SL. Poseł do KRN od 29.12.1945 r., w 1947 poseł na Sejm Ustawodawczy. W październiku 1948 r. oskarżony o działalność prosanacyjną, został wykluczony ze stronnictwa.
Aresztowany 15.10.1950 r. i osadzony na Montelupich w Krakowie, zwolniony 30.01.1952r. Ponownie aresztowany 22.07.1952 r. do 15.01.1953 r. więziony w warszawskim więzieniu mokotowskim. Zrehabilitowany 8.01.1956 r., przywrócono mu prawa członkowskie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, z których jednak nie skorzystał.
Źródło: AAN Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej 337, s. 120, 121; K.Bibrzycki, Putek Józef Aleksy, [w:] Polski Słownik Biograficzny t. 29, s. 462-466; Słownik Biograficzny Działaczy Ruchu Ludowego, Makieta, Warszawa 1989, s. 335.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Minister Ministerstwo Poczt i Telegrafów Warszawa 01-03-1946 16-01-1948 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 198.
.