Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Józef
Nazwisko: Drążek
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 11-12-1951
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Cecylia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] 16.06.1982 zarejestrowany pod nr 8095 do SOS krypt. "Siatka" nr rej. 7659 prowadzonej od 23.01.1982 do 30.11.1983 w związku z prowadzeniem działalności związkowej w zakładach "Elana" w Toruniu po wprowadzeniu stanu wojennego. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1064/II zniszczono 02.02.1990. Materiałów o sygn. 1064/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem wszczętym 30.04.1982 pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Toruniu (1 Ds.-724/82) przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność” podejrzanym o kontynuowanie działalności związkowej po ogłoszeniu dekretu o stanie wojennym oraz kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Jan Drążek przyznał w czasie śledztwa, że rozkładał ulotki na terenie zakładu pracy. 30.04.1982 prokurator podpisał wniosek o tymczasowe aresztowanie w/w, który osadzony został następnie w Areszcie Śledczym w Toruniu. W aktach znajdują się również notatki służbowe funkcjonariuszy Wydz. Śledczego KWMO z przebiegu procesu przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu. IPN By 082/53 t. 1-2 (106/III)
Akta podręczne prokuratora Akta podręczne prokuratora w sprawie prowadzonej w trybie doraźnym przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu (II K 48/82) przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność”, którzy po 13.12.1981 kontynuowali prace związkowe. Jan Drążek oskarżony był o to, że wspólnie z innymi działaczami „zorganizowali i kolportowali wydawnictwa sygnowane przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy »Solidarność« na terenie Zakładów Włókien Chemicznych »Chemitex-Elana”. IPN By 85/520
Akta sądowe Akta sprawy sądowej toczącej się w dniach 7.06-22.06.1982 w Toruniu przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność” oskarżonym o prowadzenie działalności po wprowadzeniu dekretu o stanie wojennym. Jan Drążek przyznał się w czasie procesu do kolportowania ulotek. 22.06.1982 został skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, 25 tys. zł grzywny i 8 tys. zł kosztów sądowych, za to, że „w okresie miesięcy marca i kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek Niezależnego Związku Zawodowego »Solidarność«, którego działalność została zawieszona mocą postanowień dekretu o stanie wojennym, kontynuował tę działalność w ten sposób, że kilkakrotnie odbierał ulotki sygnowane przez NSZZ »Solidarność« i przeniósł je na teren swojego zakładu pracy ZWCh »Chemitex-Elana«, gdzie układał je w umówione miejsce”. Na poczet kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania, odejmując za każdy dzień 400 zł. Pozostałą kwotę wyegzekwowano w październiku 1982. IPN By 54/11-16
Akta tymczasowo-aresztowanego Akta dotyczą osadzenia Jana Drążka w Areszcie Śledczym w Toruniu. Tymczasowo aresztowany 30.04.1982. Dnia 3.05.1982 doprowadzony do Aresztu. Przebywał w nim do 22.06.1982, kiedy po wyroku Sądu Wojewódzkiego w Toruniu otrzymał karę pozbawienia wolności w zawieszeniu i wyszedł na wolność. IPN By 232/8 (38/621)
.