Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2021 08:34

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Partyka
Miejsce urodzenia: Szczepanki
Data urodzenia: 25-09-1954
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] 16.06.1982 zarejestrowany pod nr 8087 do SOS krypt. "Siatka" nr rej. 7659 prowadzonej od 23.01.1982 do 30.11.1983 w związku z prowadzeniem działalności związkowej w zakładach "Elana" w Toruniu po wprowadzeniu stanu wojennego. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1064/II zniszczono 02.02.1990. Materiałów o sygn. 1064/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem wszczętym 30.04.1982 pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Toruniu (1 Ds.-724/82) przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność” podejrzanym o kontynuowanie działalności związkowej po ogłoszeniu dekretu o stanie wojennym oraz kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Mieczysław Partyka przyznał w czasie śledztwa, że odbierał ulotki z miejsc i rozkładał je na terenie zakładu pracy. 30.04.1982 prokurator podpisał wniosek o tymczasowe aresztowanie w/w, który osadzony został następnie w Areszcie Śledczym w Toruniu. W aktach znajdują się również notatki służbowe funkcjonariuszy Wydz. Śledczego KWMO z przebiegu procesu przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu. IPN By 082/53 t. 1-2 (106/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie prowadzonej w trybie doraźnym przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu (II K 48/82) przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność”, którzy po 13.12.1981 kontynuowali prace związkowe. Mieczysław Partyka został oskarżony o to, że wspólnie z innymi działaczami „uczestniczył w zakonspirowanych zebraniach związkowych oraz organizował kolportaż i kolportował wydawnictwa tegoż Związku wśród pracowników na terenie Zakładów Włókien Chemicznych »Chemitex-Elana”. IPN By 85/520
Akta sądowe Akta sprawy sądowej toczącej się w dniach 7.06-22.06.1982 w Toruniu przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność” oskarżonym o prowadzenie działalności po wprowadzeniu dekretu o stanie wojennym. M. Partyka przyznał się w czasie procesu do kolportowania ulotek. 22.06.1982 został on skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności za to, że „w okresie od połowy stycznia do połowy kwietnia 1982 r. w Toruniu, jako członek NSZZ »Solidarność«, którego działalność została zawieszona mocą postanowień dekretu o stanie wojennym, kontynuował tę działalność w ten sposób, iż wziął udział w zebraniu, na którym zorganizowano sieć kolportażu ulotek, a następnie odbierał ulotki z wyznaczonych punktów i przenosił je na teren zakładu ZWCh »Chemitex-Elana«, gdzie układał je w umówione miejsce”. 7.07.1982 M. Partyka został zwolniony. 29.12.1982 Izba Karna SN w Warszawie zmieniła wyrok skazujący, zawieszając karę na okres 3 lat. Wobec w/w orzeczono również karę 3 tys. zł kosztów. Należność wyegzekwowano w kwietniu 1983. IPN By 54/11-16
Akta tymczasowo-aresztowanego Akta dotyczą osadzenia Mieczysława Partyki w Areszcie Śledczym w Toruniu. Tymczasowo aresztowany 30.04.1982. Dnia 3.05.1982 doprowadzony do Aresztu. Przebywał w nim do 7.07.1982, kiedy po wyroku Sądu Wojewódzkiego w Toruniu środek zapobiegawczy zamieniono na dozór milicyjny. IPN By 232/24