Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Radosław
Nazwisko: Łotoczko
Miejsce urodzenia: CZECHÓW
Data urodzenia: 25-03-1948
Imię ojca: Leonard
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe R. Łotoczko był podejrzany o to, że „w dniu 15 grudnia 1981 r. w Gorzowie Wlkp. w Zakładach Mechanicznych >Gorzów< po przekształceniu się Komisji Zakładowej NSZZ >Solidarność< w Komitet Strajkowy, będąc jego członkiem zorganizował informację wewnątrzzakładową przy pomocy urządzeń nagłaśniających, przez które następnie wydawał dyspozycję w przedmiocie działania uczestników strajku, jak też przekazywał informacje o sytuacji strajkowej wewnątrz zakładu i innych zakładach na terenie miasta Gorzowa Wlkp.”. W dniu 05.01.1982 Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. skazał R. Łotoczko na karę trzech lat pozbawienia wolności. IPN Sz 17/1 t. 1-4 (II K 42/81)
Akta administracyjne Zastrzeżenie wyjazdu do wszystkich krajów świata wydane przez Wydz. Śledczy KWMO w Gorzowie Wlkp. obowiązujące od 01.02.1982 do 31.01.1990. IPN Sz 05/8 t. 37
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] „Reaktywowanie 18.10.1986 r. Prezydium Zarządu Regionalnego NSZZ >S< Regionu Gorzów Wlkp.”. Sprawę początkowo prowadził Wydz. V WUSW w Gorzowie Wlkp., w dn. 23.02.1987 prowadzenie przejął Wydz. III. R. Łotoczko został zarejestrowany w charakterze figuranta sprawy w dn. 10.05.1988. Mat. o sygn. 1125/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.