Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Kazimierz Edward
Nazwisko: Klugiewicz
Miejsce urodzenia: Działyń
Data urodzenia: 06-12-1958
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy 12-09-2011
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Klugiewicz został wymieniony (pełne dane osobowe) na liście alumnów I kursu Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku akademickim 1978/79. Akta pt. Dokumentacja Wydziału ds. Wyznań PWNR w Bydgoszczy/Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy/Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku dot. działalności Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku (sprawy ogólne), sygn. IPN By 251/1, k. 49.
W latach 1979-1984 kontrolowany przez Wydział IV KWMO/WUSW Włocławek w ramach TEOK [Teczka Ewidencji Operacyjnej Księdza] nr 46033 jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego. Zakończono z powodu rezygnacji z nauki w WSD. Materiały w WUSW Włocławek, nr. 867/II. Materiałów nie odnaleziono. Karta EOK-6-A/63 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW Bydgoszcz/Toruń/Włocławek; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW; karta EOK-6/74 z kartoteki księży Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN By 681/92492 (EATO 92492).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 338/08/Gd zarządzenie z dnia 24.03.2009 dotyczące Kazimierza Edwarda Klugiewicza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.