Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Grudzień
Miejsce urodzenia: Mazury
Data urodzenia: 06-04-1946
Imię ojca: Edward
Imię matki: Cecylia
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych, Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Eugeniusz Grudzień występuje w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Jesień 70" (nr rej. Gd 12573) jako „aktywny uczestnik wydarzeń” z grudnia 1970 roku, który był typowany do zwolnienia z pracy w Stoczni Północnej, a także do odbycia wojskowych "ćwiczeń". Sprawa ta dotyczyła operacyjnej kontroli osób zaangażowanych w protesty i wydarzenia Grudnia 70'. SO była prowadzona przez SB z Wydz. III i Wydz. Śledczego KW MO w Gdańsku w latach 1971-1978. Eugeniusz Grudzień pojawia się m.in. w doniesieniu TW ps. „Dąbrowski” z dnia 28.04.1971. IPN Gd 003/14 t. 6, 13, 50-61 (15/IV).
Eugeniusz Grudzień figuruje w "Księdze ewidencji żołnierzy rezerwy" - powołanych wraz z setkami innych młodych działaczy NSZZ "Solidarność" jesienią 1982 r. na "ćwiczenia" do wojskowego obozu internowania (JW 1636) na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem nad Wisłą. Eugeniusz Grudzień został tam powołany dnia 5.11.1982 i przydzielony do 8 kompanii pontonowej. Zwolniony z ww. obozu "po odbyciu ćwiczeń" dn. 2.02.1983. IPN By 674/7, karta ewidencyjna IPN Gd 799/559.
.