Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Józef
Nazwisko: Trzuskowski
Miejsce urodzenia: GADKI
Data urodzenia: 01-10-1940
Imię ojca: Karol
Imię matki: Weronika


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Stanisław Trzuskowski był podejrzewany o sporządzanie, przechowywanie i kolportaż ulotek „o charakterze antypaństwowym”. Nadzór nad śledztwem prowadziła Wojskowa Prokuratura Wojskowa w Koszalinie. IPN Sz 00106/222 (5985/III)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem dotyczącym sporządzania, przechowywania oraz kolportażu ulotek antypaństwowych przez Stanisława Trzuskowskiego. W dn. 20.05.1982 do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy wpłynął w tej sprawie akt oskarżenia, jednak Sąd nie podzielił stanowiska Prokuratury i w dn. 21.06.1982 uniewinnił S. Trzuskowskiego. IPN Sz 385/108 (Pg.Śl.II-67/82)
Akta sądowe Stanisław Trzuskowski został oskarżony o to, że „w okresie od lutego do 1 maja 1982 r. w Koszalinie sporządzał, przechowywał i przekazywał w celu rozpowszechniania materiały mogące wywołać niepokój publiczny”. Wyrokiem z dn. 21.06.1982 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy uniewinnił S. Trzuskowskiego. W dn. 19.10.1982 Naczelna Prokuratura Wojskowa odwołała się od wyroku z wnioskiem o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. W dn. 10.01.1983 po ponownym rozpoznaniu sprawy SPOW uznał S. Trzuskowskiego winnym zarzucanych mu czynów i skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. IPN Sz 366/34 (So.W 264/82)
Akta tymczasowo aresztowanego Aresztowany postanowieniem z 03.05.1982 Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie w sprawie Pg.śl.II-67/82. W dniu 21.06.1982 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego postanowił uchylić środek zapobiegawczy i zwolnić S. Trzuskowskiego z aresztu. IPN Sz 265/7
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] „Kolportaż ulotek”. S. Trzuskowski został zarejestrowany jako główny figurant sprawy. Mat. o sygn. 4525/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Stanisław Trzuskowski został objęty „kontrolą operacyjną” z powodu aktywnej działalności w NSZZ „Solidarność”. IPN Sz 00105/265 t. 1 (5256/II), IPN Sz 00124/777 (5256/2 mf)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawa dotyczyła „wrogiej działalności w b. >Solidarności<”. S. Trzuskowski występuje w sprawie jako osoba utrzymująca bliskie kontakty z działaczami byłej „S”, w tym z figurantem sprawy „Klepka”. IPN Sz 00124/450 (4819/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Stanisław Trzuskowski został ponownie objęty „operacyjną kontrolą” z powodu podejrzenia o działalność w Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Akta złożono do archiwum pod sygn. 5628/II, a następnie włączono do sprawy "Pędzel", sygn. 5256/II. IPN Sz 00105/265 t. 2 (5256/II)