Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Malinowski
Miejsce urodzenia: ŻNIN
Data urodzenia: 16-04-1961
Imię ojca: Sylwester
Imię matki: Barbara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Sprawa dotyczyła sporządzenia przez figurantów ulotek, które mogły wywołać niepokój publiczny. K. Malinowskiemu w dn. 14.01.1982 postawiono zarzut, że 30.12.1980 w Żninie działając z innymi rozplakatował na terenie miasta ulotki popełniając przestępstwo z art. 48§2 dekretu z dn. 12.12.1981. Wobec K. Malinowskiego zastosowano areszt tymczasowy do 15 04.1982. Sąd uchylił wobec K. Malinowskiego tryb doraźny i w trybie zwykłym w dn. 17.02.1982 skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, 6 tys. zł grzywny i oddał go pod dozór kuratora sądowego. IPN By 070/5162 (5681/III)
Akta sądowe Sprawa dotyczyła rozpowszechniania przez K. Malinowskiego ulotek, które mogły wywołać niepókoj publiczny. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego skazany 17.02.1982 na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i 6000 zł grzywny. W związku z tymczasowym aresztowaniem został zawieszony w prawach studenta Akademii Rolniczej w Poznaniu, następnie ukarany w toku postępowania dyscyplinarnego. W aktach znajdują się także sprawozdania z dozoru sprawowanego przez kuratora. W dn. 01.12.1993 Sąd Najwyższy-Izby Wojskowej orzekł, że K. Malinowski jest niewinny popełnienia przypisywanych mu przestępstw. Dn. 05.01.1995 Sąd zasądził odszkodowanie K. Malinowskiemu w związku z jego aresztowaniem w dn. 14.01.1982. IPN BY 51/48-51 (SO. W. 79/82)
Akta tymczasowo aresztowanego Materiały wytworzone podczas pobytu Krzysztofa Malinowskiego w ZK w Inowrocławiu. Przebywał on tam od 15.01.1982 w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie kolportażu ulotek, które miały wywołać niepokój społeczny. W aktach znajdują się m. in. postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, postanowienie o objęciu trybem postępowania doraźnego, książeczka zdrowia, zarządzenie natychmiastowego zwolnienia z aresztu z dn. 17.02.1982. IPN By 233/101 (38/66)
Akta administracyjne Rejestr osób, którym w latach 1979-1989 zastrzeżono wyjazdy za granicę. Krzysztof Malinowski figuruje w rejestrze pod nr sprawy RSD 1/82. Wyjazd zastrzeżono w okresie 18.01.1982-18.01.1984. IPN BY 077/639
.