Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-04-2022 09:00

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Antoni
Nazwisko: Jędrzejak
Miejsce urodzenia: DERNE (NIEMCY)
Data urodzenia: 31-07-1919
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Tekla
Znany/a też jako:
Antoni Jendrzejak

Dodatkowe informacje:

Datę rozpoczęcia służby w MO uwzględniono zgodnie ze skierowaniem wystawionym przez szefa Wydziału Personalnego KW MO Katowice z 2.01.1946 (IPN Ka 0163/115, b. p.) oraz rozkazem personalnym komendanta wojew. MO w Katowicach nr 1 z 10.01.1946 (IPN Ka 71/118, t. 1, k. 1). W karcie przebiegu służby (IPN Ka 0163/115, b.p.) i karcie ewidencyjnej powołano się na rozkaz nr 2 komendanta wojew. MO w Katowicach (w którym A. Jędrzejak nie figuruje) i odnotowano błędną datę przyjęcia 2.02.1946, która została również powielona w zaświadczeniach o okresie służby z 25.06.1973 (IPN Ka 0163/115, b. p.) i z 15.01.1975 (IPN Ka 0192/140, b. p.). Z pisma KP MO w Będzinie do KW MO Katowice z 14.11.1946 (IPN Ka 0163/115, b. p.) wynika, że A. Jędrzejak był wówczas przydzielony do Plutonu Operacyjnego KP MO Będzin.
Według charakterystyki z 1.02.1948 (IPN Ka 0163/115, b. p.) w okresie 16.05.1947-1.07.1947 przebywał w Batalionie Operacyjnym KG MO. Wg dyspozycji w karcie ewidenc. przydział do KG MO nastąpił 4.06.1947 (potwierdza to rozkaz personalny komendanta wojew. MO w Katowicach nr 29 z 15.06.1947 - IPN Ka 71/119, t. 1, k. 152) - dokonano jednak przy niej adnotacji "przeniesienie nieaktualne", a zgodnie z cyt. niżej rozkazem nr 63 z 5.07.1947 przydział do Chorzowa nastąpił ze stanu Plutonu Operacyjnego KW MO Katowice.
Datę przeniesienia do KM MO Chorzów przyjęto za rozkazem personalnym komendanta wojew. MO w Katowicach nr 63 z 5.07.1947 (IPN Ka 71/119, t. 2, k. 79) - w karcie przebiegu służby i karcie ewidencyjnej powołując się na ww. rozkaz podano datę 17.06.1947.
W dokumentach złożonych przy przyjęciu do UB posługiwał się nazwiskiem "Jendrzejak". W danych osobowych przyjęto właściwy zapis, zgodny z aktami z okresu służby w MO (w tym m.in. odpisem skróconym aktu małżeństwa z 18.12.1948 - IPN Ka 0163/115, b. p.).Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
MUBP SZOPIENICE BRAK DANYCH WARTOWNIK brak stopnia 25-04-1945 05-12-1945
IPN Ka 0192/140 3748/V akta osobowe i karta
KW MO KATOWICE KOMPANIA OPERACYJNA, ODDZIAŁ KONNY MILICJANT - 02-01-1946
IPN Ka 0163/115 6079/VI akta osobowe i karta
KP MO BĘDZIN DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA - 14-08-1946
KP MO BĘDZIN KOMISARIAT W BĘDZINIE MILICJANT - 19-08-1946
KW MO KATOWICE KOMPANIA OPERACYJNA DO DYSPOZYCJI DOWÓDCY - 16-11-1946
KM MO CHORZÓW MILICJANT - DO DYSPOZYCJI - 28-06-1947
KM MO CHORZÓW I KOMISARIAT, PLUTON OPERACYJNY MILICJANT szer. 01-07-1947 31-03-1949
.