Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Wojciech
Nazwisko: Janeczek
Miejsce urodzenia: Kobylanka
Data urodzenia: 14-02-1944
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Natalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Ryszard Janeczek, działacz NSZZ "Solidarność" na terenie Nowego Sącza, był rozpracowywany w ramach SO krypt. "Związkowcy" nr rej NS 4890. Zarejestrowany 31.03.1981 do nr NS 5521. W ramach tej sprawy SB prowadziła kontrolę operacyjną NSZZ "Solidarność" na terenie woj. nowosądeckiego w latach 1980-83. Materiały zawierają meldunki z działalności struktur związkowych w zakładach pracy, materiały operacyjne dot. poszczególnych działaczy "Solidarności" w regionie, wykazy osób internowanych. Ryszard Janeczek został wyłączony z SO "Związkowcy" 27.12.1981, a jego materiały włączono do KE nr NS 5521. IPN Kr 038/12 t. 1-21 (41/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Akta internowanego Ryszard Janeczek był przewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" i członkiem Delegatury "Solidarności" w Gorlicach. Internowany od 11.05 do 02.07.1982. W sierpniu 1983 wyjechał na pobyt stały do USA. Prowadzenie KE zakończono i akta złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Nowym Sączu 09.06.1986 pod sygn. 2013/II. IPN Kr 033/690 (2013/II)
Akta internowanego Akta internowanego Ryszarda Janeczka. Internowany 11.05.1982 decyzją nr 76/82 KWMO Nowy Sącz i osadzony w Areszcie Śledczym Rzeszów Załęże. Zwolniony 02.07.1982 decyzją nr 90/82 KWMO w Nowym Sączu. IPN Rz 52/457
Akta paszportowe Akta paszportowe Ryszarda Janeczka. Zawierają zgodę na wyjazd na pobyt stały do USA dla R. Janeczka, jako osoby zwolnionej z ośrodka odosobnienia. IPN Kr 39/62438 (EANS 62438)
.