Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Marian
Nazwisko: Bebłot
Miejsce urodzenia: ZAWIERCIE
Data urodzenia: 25-12-1907
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Konstancja
Dodatkowe informacje:

Datę przyjęcia i przydział uwzględniono zgodnie z dyspozycją w karcie przebiegu służby i rozk. pers. MBP nr 158 z 26.05.1946 (IPN Ka 334/14, k. 52). Wg wniosku personalnego dotyczącego przyjęcia do służby i orzeczenia komisji opiniodawczo-wnioskującej z 28.12.1948 (IPN Ka 760/12, t. 1, b. p.) służbę miał rozpocząć 1.04.1046 jako p.o. kierownika Sekcji II Wydziału III WUBP Katowice . W niedatowanej ankiecie (sporządził ją jako szef PUBP Lubliniec, IPN Ka 760/12, t. 1, b. p.) podał, że kierownikiem Sekcji II Wydziału III WUBP Katowice był od lutego 1946, natomiast do Opola w charakterze szefa urzędu został skierowany w kwietniu 1946. Według pisma szefa WUBP Katowice do MBP z 27.04.1946 (IPN Ka 760/12, t. 1, b. p.) z nominacji na kierownika Sekcji II Wydziału III WUBP Katowice zrezygnowano w trakcie załatwiania jej zatwierdzenia, występując o zatwierdzenie na p.o. szefa UBP Opole z datą o miesiąc późniejszą. W karcie statystycznej funkcjonariusza BP z 15.03.1947 (PN Ka 760/12, t. 1, b. p.) podał, że w UB pracował od 20.03.1946. Przydział 15.07.1946 uwzględniono zgodnie z rp nr 493 z 14.12.1946 MBP (IPN Ka 334/14, k. 117). W sformułowaniu do rozkazu przeniesienia na naczelnika Więzienia w Bytomiu podano datę 1.02.1950 (IPN Ka 760/12, t. 1, b. p.) w przebiegu służby uwzględniono datę zgodną z dyspozycją w karcie przebiegu służby i odnośnym rozk. pers. MBP nr 151 z 24.02.1950 (IPN Ka 334/18, k. 25). W cytowanej wyżej ankiecie podał, że w okresie kierowania przez niego Sekcją II Wydziału III WUBP Katowice najważniejszym jej zadaniem było rozpracowanie organizacji podziemnej „Powstańcza Armia Polska”, następnie kierując PUBP w Lublińcu uczestniczył w likwidacji SG Konspiracyjne Wojsko Polskie „Lasy” i ugrupowania „Klingi”, a ponadto doprowadził do rozbicia PSL na tamtym terenie. Z dniem 3.08.1947 ukończył sześciotygodniowy kurs szefów PUBP w CW MBP w Legionowie.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
UBP na MiP OPOLE STARSZY REFERENT P.O. SZEFA - 01-05-1946
IPN Ka 760/12 t. 1-2 2113 akta osobowe
PUBP LUBLINIEC STARSZY REFERENT P.O. SZEFA - 15-07-1946
PUBP LUBLINIEC SZEF - 10-11-1947
W KLUCZBORK NACZELNIK - 01-09-1949
W BYTOM NACZELNIK por. 01-03-1950 30-09-1953
.