Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Kuberski
Miejsce urodzenia: Paschalin
Data urodzenia: 22-03-1930
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Natalia
Dodatkowe informacje:

Od 27.03.1950 r. w PZPR.
Od 05.1982 r. do 08.1989 r. na stanowisku "Radcy-Ministra Pełnomocnego, Szefa Zespołu ds. Stałych Kontaktów Roboczych między PRL i Stolicą Apostolską", następnie od sierpnia 1989 r. ambasador PRL przy Stolicy Apostolskiej.
Źródła: AAN KC PZPR CK/VIII-546; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 381.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa Podstawowa Organizacja Partyjna - Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego Warszawa PZPR 1950 1952 APW 1733/955 (akta osobowe).
I Sekretarz Komitet Uczelniany - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Warszawa PZPR 1952 1954 APW 1733/955 (akta osobowe).
Członek Egzekutywa Komitet Dzielnicowy - Stare Miasto Warszawa PZPR 1957 1961 APW 1733/955 (akta osobowe).
Sekretarz Komitet Warszawski Warszawa PZPR 07-1970 04-1972 AAN KC PZPR CK/VIII-546; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 381.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 11-12-1971 12-1975 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 153.
Minister Ministerstwo Oświaty i Wychowania Warszawa 29-03-1972 8-02-1979 AAN KC PZPR CK/VIII-546.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-12-1975 07-1981 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 170.
Kierownik Wydział Organizacji Społecznych, Sportu i Turystyki Komitet Centralny Warszawa PZPR 05-02-1979 31-03-1980 AAN KC PZPR CK/VIII-546.
Minister - Kierownik Urząd do Spraw Wyznań Warszawa 03-04-1980 26-05-1982 AAN KC PZPR CK/VIII-546.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
TW karta E-16, treść zapisu: " data. 12.1989, Materiały Wydz. II Biura „C” nr 5243/I zostały zniszczone w 1989 ze względu na brak wartości operacyjnej. Mikrofilm pozostawiono do 2000r.." Karta E-14, treść zapisu "Spr arch.W. II B. „C” MSW 5243/I rej. przez W. IV D. I MSW do nr 2483, były t.w. F-4754/1 kat „A”." IPN BU 00945/1047 (4754/1)
System Informatyczny Karta ze sprawdzenia w systemie informatycznym: [Dane osobowe i ewidencyjne]
Rozpracowanie karta E-14. " Materiały w Wydziale „C” KWMO w Warszawie nr 44890/II p. 761, Cz. A.K. PS. „Jaskółka” grupa strzelców 3 komp. 3p247[!]. Ujawnił się dnia 14.09.1945, akta nr 44890/II (8.[!] KWMO WARSZAWA) zostały przekazane do centralnego archiwum MSW spis nr 211N z dn. 3-08-93." karta E-16, "Drugostronnie wymieniony był rejestrowany w b. KWMO Warszawa do nr 44890/II. Akta nr 44890/II (b. KWMO Warszawa) zostały przekazane do Centralnego Archiwum MSW. IPN BU 0203/4395 (KWMO 44890/II)