Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Popko
Miejsce urodzenia: Bobryk
Data urodzenia: 12-09-1914
Imię ojca: Mikołaj
Imię matki: Brak Danych
Dodatkowe informacje:

W SL od 27.05.1947 r., następnie w ZSL, delegat na Kongres Zjednoczeniowy Ruchu Ludowego. W SL był członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Białymstoku (1948-1949). W latach 1934-1939 oraz 1945-1948, członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Inżynier rolnik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 1956 r. W okresie 1934-39 nauczyciel w wiejskich szkołach na terenie woj. poleskiego. W okresie 1939-1941 dyrektor szkoły średniej w Borodziczach, w latach 1941-44 pisarz w majątku ziemskim. Po 1945 r. był kierownikiem Szkoły Rolniczej w Stokowisku, inspektorem w Wydziale Oświaty Rolniczej PRN w Białymstoku, od 1.08.1948 r. dyrektor Działu Rolnictwa i Reform Rolnych Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (do 1952 r.). W latach 1952-1956 był zastępcą Przew. WRN w Lublinie. Przewodniczącym WRN w Białymstoku był w latach 1958-1962. Poseł na Sejm PRL w latach 1952-1956. Zmarł 13.10.1975 r.
Źródło: Archiwum Akt Nowych KC PZPR Biuro Spraw Kadrowych 237/XXIII-825, s. 1, 2, 3, 6, 20, 23, 26, 46; Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza Warszawa 1989, s. 328.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek PREZYDIUM Wojewódzki Komitet Wykonawczy Białystok ZSL 1949 1952 Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta, Wyd. LSW, Warszawa 1989, s. 328.
Wiceprezes WOJEWÓDZKI KOMITET Lublin ZSL 1952 1956 Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta, Wyd. LSW, Warszawa 1989, s. 328.
Kierownik Zespołu Ds Rad Narodowych Wydział Organizacyjny Naczelny Komitet Warszawa ZSL 1957 1958 KC PZPR BSK 237/XXIII-825, s. 23; Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta, Wyd. LSW, Warszawa 1989, s. 328.
Wiceprezes WOJEWÓDZKI KOMITET Białystok ZSL 1957 1962 Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta, Wyd. LSW, Warszawa 1989, s. 328.
Członek Naczelny Komitet Warszawa ZSL 11-1959 13-10-1975 Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta, Wyd. LSW, Warszawa 1989, s. 328; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 413.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rolnictwa Warszawa 10-1962 06-1970 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 205.
Minister Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Warszawa Brak 30-06-1970 22-11-1973 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 193.
Wiceprezes Najwyższa Izba Kontroli Warszawa 11-1973 10-1975 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 174.