Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Ryszard
Nazwisko: Wodecki
Miejsce urodzenia: Krosno Odrzańskie
Data urodzenia: 23-09-1956
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:

Ppl/Po 939/14, zarządzenie z dnia 13.03.2015 r. dot. Jana Wodeckiego - prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. kolportażu w latach 1984-1987 „nielegalnych” wydawnictw „Solidarności Walczącej” na terenie Nowej Soli. Jan Wodecki został zarejestrowany do SOR w dniu 07.04.1986. Materiały archiwalne 4999/II wybrakowano zgodnie z protok. nr 65/90 z 11.01.1990. Mat. arch. 4999/II zniszczono 11.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.