Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jan
Nazwisko: Kaczmarek
Miejsce urodzenia: Pabianice
Data urodzenia: 02-02-1920
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1962 r. Inżynier mechanik ukończył studia na Wydziale Politechnicznym Akademii Górniczo-Hutniczej 1948 r., prof. zwyczajny nauk technicznych 1969 r., prorektor Politechniki Krakowskiej w latach 1965-1968. Sekretarz naukowy PAN w latach 1972-1980.
W latach 1940-1942 na Litwie, następnie pracował w warsztatach Fabryki Przetwórstwa Owoców w Tarnowie (1942-45); w okresie 1945-1947 pracował kolejno w: warsztatach mech. Huty "Pokój" w Nowym Bytomiu, Bielskiej Fabryce Maszyn Włókienniczych (Bielsko-Biała) i Zakładach Mechanicznych im. J. Strzelczyka w Łodzi. Członek Związku Zawodowego Metalowców (1947 r.), w latach 1957-1964 członek plenum Zarządu Głównego organizacji. Członek Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych 1951-1960 w Krakowie, następnie w Centralnej Radzie Związków Zawodowych (CRZZ) od 1954 r., członek plenum i wiceprzewodniczący Komisji Postępu Technicznego i Wynalazczości (brak bliższych danych).
Źródło: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 17673, s. 4, 11, 12, 13, 14, 19; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, dalej: PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983; T.Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, s. 231, 367.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Zastępca Członka Plenum Komitet Wojewódzki Kraków PZPR 1965 1966 AAN CK KC PZPR 17673, s. 13.
Członek Plenum Komitet Wojewódzki Kraków PZPR 1967 1968 AAN CK KC PZPR 17673, s. 13.
Przewodniczący Komisja Nauki Komitet Wojewódzki Kraków PZPR 1967 1968 AAN CK KC PZPR 17673, s. 13.
I Zastępca Przewodniczącego Komitet Nauki i Techniki Warszawa Brak 06-1968 12-1968 T.Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, s. 216.
Przewodniczący Komitet Nauki i Techniki Warszawa Brak 22-12-1968 23-03-1972 T.Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, s. 216.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 11-12-1971 12-12-1975 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 145.
Minister-Członek Prezydium Rządu Rada Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa Brak 31-12-1971 17-12-1974 T.Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, s. 177.
Minister Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Warszawa Brak 29-03-1972 17-12-1974 AAN CK KC PZPR 17673, s. 43; T.Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, s. 194.
Członek Centralna Komisja Rewizyjna Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-12-1975 20-07-1981 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 184, 217.
.