Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Celestyn Franciszek
Nazwisko: Bachorz
Miejsce urodzenia: PYZDRY
Data urodzenia: 12-04-1957
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Elżbieta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła sporządzania nielegalnych wydawnictw o nazwie „ABI-Akademicki Biuletyn Informacyjny”, „Jedność” i „Tygodnik Akademicki” oraz rozpowszechniania ich, a także kolportaż wydawnictwa „Aro-Akademicki Ruch Oporu”. Jednym z podejrzanych był Celestyn Bachorz, tymczasowo aresztowany i osadzony w ZK w Goleniowie w dn. 08.10.1982. IPN Sz 0013/261 (14413/III)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem RSD 277/82 prowadzonym przez Wydz. Śledczy KWMO w Szczecinie w sprawie sporządzania i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. W dn. 09.02.1982 śledztwo zostało zamknięte, a do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie skierowano akt oskarżenia m. in. przeciwko C. Bachorzowi. IPN Sz 372/243 (Pg.śl.II-369/82)
Akta sądowe Sprawa dotyczyła sporządzania i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. W dn. 09.02.1982 śledztwo prokuratorskie zostało zamknięte, a do WSG w Szczecinie skierowano akt oskarżenia m. in. przeciwko C. Bachorzowi. Sąd dwukrotnie zwracał sprawę do prokuratury w celu „usunięcia istotnych braków” w przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego. W końcu w dn. 08.07.1983 Wojskowy Sąd Garnizonowy wydał wyrok skazujący C. Bachorza na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności. IPN Sz 510/2 t. 1-4 (SgW 9/83, SgW 28/83, SgW 33/83)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Główny figurant w sprawie dotyczącej „propagowania wrogich poglądów”. Mat. o sygn. 15345/II zniszczono, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotyczyła kolportażu na terenie uczelni szczecińskich nielegalnej literatury, tj. „CDN”, „Obraz”, „Tygodnik Mazowsze” i inne. Celestyn Bachorz występuje w sprawie jako jedna z osób podejrzewanych o przechowywanie oraz kolportaż ww literatury, w stosunku do której planowano przesłuchanie. IPN Sz 0013/417 (14913/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Sprawa dotyczyła przechowywania i kolportażu nielegalnych wydawnictw w środowisku akademickim i pozaakademickim. C. Bachorz został zajestrowany do sprawy w charakterze figuranta pod numerem Sz 33531 w dn. 14.01.1986. Sprawę przemianowano w SOR w dn. 10.02.1986. IPN Sz 0053/177 (16550/2mf)
.