Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Witold
Nazwisko: Olejarczyk
Miejsce urodzenia: Zastów Polanowski
Data urodzenia: 09-01-1937
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Zatrzymany 15.12.1981, a 16.12.1981 internowany na podstawie decyzji nr 114/81. Był wówczas zastępcą przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w Zakładach Chemicznych „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu. Internowanie nastąpiło z powodu występowania w/w przeciwko „podstawowym interesom gospodarczym i politycznym PRL”. W dniu 16.12.1981 został umieszczony w Areszcie Śledczym w Opolu, a 09.01.1982 przeniesiony do Zakładu Karnego w Nysie. Internowanie uchylono decyzją 53/82 z 30.04.1982. IPN Wr 30/1152 (215/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dnia 18.02.1981 został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej przez Wydział V KW MO Opole pod nr OP-26221 jako „osoba zabezpieczona”. Przewodniczący koła wydziałowego i członek prezydium KZ NSZZ „Solidarność” oraz kolegium redakcyjnego zakładowej gazety „Życie Blachowni”; delegat do MKZ NSZZ „S” w Kędzierzynie-Koźlu. Do czasu internowania był wiceprzewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” w Zakładach Chemicznych „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu. Po zwolnieniu z internowaniu ze względu na obawę, że mógłby powrócić do konspiracyjnej działalności związkowej postanowiono objąć go kontrolą operacyjną. W dn. 05.05.1982 założono KE „Elektron” z powodu prowadzenia przez w/w „szkodliwych inicjatyw” i działalności w związkach zawodowych. KE zakończono dn. 24.03.1983, ponieważ otrzymał zezwolenie na wyjazd zagranicę oraz zwolnił się z zakładu pracy. Materiały złożono dnia 15.04.1983 w Wydziale „C” KW MO Opole pod sygn. 11710/II. IPN Wr 065/785 (11710/II)
Akta operacyjne Materiały dot. internowanych i postanowień amnestyjnych. W dokumentacji dot. Grzegorza Olejarczyka znajduje się notatka z przeprowadzonej w dniu internowania rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej w ramach akcji "Klon". Wymieniony odmówił podpisania „oświadczenia o lojalności” i udzielenia informacji o pracy w związku. IPN Wr 012/3196 t. 7 (2499/III)
.